Naučná stezka Zlatý kůň

Okolí Zlatého koně je velmi pozoruhodnou oblastí s řadou přírodních zajímavostí počínaje přímo Koněpruskými jeskyněmi přes rostlinná a živočišná společensvta a konče krajinou s malebnými zákoutími. Skoro na každém kroku lze zde narazit na zajímavou rostlinu, živočicha, geologický jev či zkamenělinu.

Pokud začínáte uvažovat o výletu na Zlatý kůň, vězte že nebudete ponecháni na pospas osudu abyste museli různé zajímavosti sami hledat, ale provede vás jimi naučná stezka Zlatý kůň. Asi je jasné že když si dáte cíl výletu naučnou stezku, navštíte také Koněpruské jeskyně. Pokud byste si kladli za cíl jeskyně, už by vás asi tolik nepálilo že neuvidíte nějakou naučnou stezku (možná byste se o ní ani nedozvěděli). Tyto stránky vznikly za účelem zvýšení informovanosti o naučné stezce. Pokud tedy pojedete do Koněprus rozhodně kromě jeskyní se podívejte i do okolí a nebude vás to stát ani korunu navíc ale mnohem víc toho určitě uvidíte a poznáte!

Návrší Zlatého Koně s Koněpruskými jeskyněmi

Stezka vede přímo od východu z jeskyní. Je dlouhá 3,5 km a udává se že ji lze ujít za 90 minut ale také na ní můžete strávit třeba půl dne. Stezka má 10 zastávek, kde se dozvíte zajímavé informace nebo bude něco k pokoukání a na jedné zastávce budete moci sbírat zkameněliny. Naučná stezka je vedena územím přírodních památek Zlatý kůň a Kobyla a je nutno dodržovat pravidla pro návštěvu takovýchto částí krajiny! Zejména je zakázáno vstupovat mimo vyznačené stezky, trhat rostliny, pohazovat odpady atd. I tak lze v okolí Zlatého koně a na Kobyle pěkně strávit odpoledne!

Otakárek fenyklový Houbův lom

V sekci zastávky jsou uveřejněny obsahy informačních tabulí naučné stezky. Údaje byly převzaty z brožury Průvodce naučnou stezkou národní přírodní památkou Zlatý kůň. Protože ale k nějakým tématům budu přidávat fotograie či vlastní komentáře budou tyto části oddělené vodorovnou bílou čarou. V sekci diskuze můžete vyjadřovat své názory na naučnou stezku či okolí Zlatého koně, nebo se můžete vyjádřit co si myslíte o těžbě vápenců v okolí. Já doufám, že tyto stránky přispějí ke zvýšení informovanosti o naučné stezce a snad i některé návštěvníky jeskyní přimějí k tomu aby se alespoň kousek vydali po naučné stezce, protože to opravdu stojí za to!

Nakonec už zbývá jen popřát ať Vám vyjde počasí a ať se Vám na Zlatém koni líbí!