GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Literatura > Geologická minulost České Republiky

Geologická minulost České Republiky

Publikace věnovaná geologickému vývoji území na němž se dnes rozkládá Česká Republika.

Autor Ivo Chlupáč a kolektiv
Vydala ACADEMIA v roce 2002
Publikace popisuje vývoj našeho území od dob prekambria až do geologické přítomnosti. Každý útvar v tomto rozmezí je jednotlivě popisován - nejprve všeobecně (popis, bližší dělení, rozložení kontinetů, charakteristika prostředí, popis nejvýznačnějších událostí a zastoupení organismů). Následně je popisován výskyt hornin příslušného stáří v rámci České republiky - podmínky v daném území a jeho vývoj vč. horninové charakteristiky, výskyt zkamenělin atd. Zvláštní kapitola je pak věnována variským horotvorným procesům. Text doplňuje spouste nákresů schémat, profilů, mapek a fotografií (zkamenělin i lokalit). Pomocí odkazů se lze dozvědět o klíčové literatuře o jednotlivých obdobích a oblastech popisovaného území. Kniha je psána srozumitelně tedy si ji může přečíst i ten kdo se rád dozvěděl o pestré historii horninových celků a geologických procesů v rámci našeho území. Lze ji tedy doporučit každému kdo by se rád ponořil do geologické minulosti České republiky. Publikace má 436 stran.
Autor: Pavel Bokr
Datum: 2003-11-30 16:01:42
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2023 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign