GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologie na webu

Geologie na webu

Na této stránce naleznete vybrané odkazy na rozsáhlejší více méně obecně zaměřené geologické stránky. Pokud vám zde nějaká stránka chybí napište mi její adresu.

Česká geologická služba

Česká geologická služba je státní příspěvkovou organizací, resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního prostředí, jejíž historie sahá do roku 1919. Posláním České geologické služby (pův. Českého geologického ústavu) je výkon státní geologické služby v České republice. Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování. Také poskytuje všem zájemcům regionální geologické informace.

Česká geologická společnost

Česká geologická společnost je dobrovolná výběrová organizace pracovníků geologických věd a zájemců o geologické vědy. Posláním České geologické společnosti je sdružovat zájemce o geologické vědní obory a rozvíjet jejich činnost. Pro své členy pořádá přednášky, exkurze a další odborné akce a vydává časopis Journal of the Czech Geological Society

Šternberkovo přírodovědné muzeum - naučné stezky

Nabízí přehled a charakteristiku naučných stezek v ČR. Muzeum dále pořádá přednášky a exkurze pro veřejnost (velmi často s geologickou náplní).

Neživá příroda Prahy a okolí

Publikace, která komplexně shrnuje poměry neživé složky přírody v Praze a jejím okolí. Můžete se dočíst například o geologickém vývoji pražského okolí od starohor až po současnost, o geologických poměrech a nerostných surovinách, o vývoji osídlení Prahy atd.

Paleogeografické mapy světa

Zde jsou k dispozici paleogeografické mapy vývoje Země od kambria až do konce třetihor. Můžete si tak udělat představu jak vypadala Země v minulosti a jak se vyvíjeli jednotlivé kontinenty.

Geologické jevy a významné geologické lokality v ČR

Fotogalerie geologických jevů a vybraných geologických lokalit České republiky.

Internetová učebnice Úvod do mineralogie

Učební text určený pro učitele základních a středních škol, studenty středních a vysokých škol a vlastně pro všechny zájemce o mineralogii z řad odborné i laické vařejnosti. Naleznete zde informace jak z obecné a genetické mineralogie tak ze systematické mineralogie (podroná charakteristika velkého množství minerálů).

Mineralogie pro školy

Tyto stránky jsou určeny především pedagogům a žákům druhého stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázií za účelem rozšíření možností, které pro výuku mineralogie poskytují stávající učebnice přírodopisu. Dozvíte se co jsou to minerály, jaké vlastnosti u nich určujeme, jak minerály vznikají a kde je můžeme najít. Součástí stránek je také přehled základních minerálů.

Mineralogie

Další zajímavá stránka o minerálech popisující vznik, složení a vlastnosti miminerálů. Dále na stránce naleznete mineralogický systém s přehledem vlastností jednotlivých minerálů, seznam nalezišť minerálů po celém světě a fotografie minerálů.

Mineral.cz

MINERAL.CZ je informační server pro všechny, kteří propadli kráse kamenných pokladů matičky Přírody. Najdete zde databáze (známé minerály - 5100 záznamů, termíny burz, zajímavé stránky atd.), inzerci, diskusní stránky, chat, kompletní rejstřík článků z časopisu Minerál, originální příspěvky atd.

Poznávání hornin

Tato příručka je doporučena jako základní učební text pro poznávání hornin. Podává přehled magmatických hornin uvedením jejich klasifikačních principů a terminologie. Je zaměřena na laboratorní výzkum hornin, především na makroskopické a mikroskopické rozbory.

Barrandien

Cílem těchto stránek je seznámit Vás blíže s touto paleontologicky význačnou oblastí v centru Evropy. Na těchto stranách se můžete dozvědět řadu informací týkajících se zejména stratigrafického členění barrandienského paleozoika, historii výzkumu, zajímavosti ze současnosti a samozřejmě i mnoho informací o barrandienských zkamenělinách.

Pravěký svět

Podrobné informace ze světa dinosaurů - dozvíte se co byli dinosauři, jak žily a podorbější informace i zajímavosti o něktrých z nich. Dále se stránky věnují vývoji Země.

Virtuální muzeum zkamenělin

Fotografie zkamenělin z různých geologických období zařazené do paleontologického systému a časové škály.

Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign