GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Co je geologie > Hydrogeologie

Hydrogeologie

Hydrogeologie zkoumá původ, výskyt, pohyb a fyzikální a chemické vlastnosti podzemní vody. V České republice existuje oficiálně samostatná hydrogeologie od vytvoření katedry Inženýrské geologie a hydrogeologie na PřF UK v Praze. Zakladatelem byl Prof. Ing. Ota Hynie DrSc. Hydrogeologické problémy se však řešily od dob před řadou tisíc let, kdy lidé začali budovat sídliště s větším počtem obyvatel a museli zajistit zásobování vodou a závlahy (Egypt, Mezopotámie, Čína, Řecko atd.) Hydrogeologie se vyvíjela paralelně s Vodním hospodářstvím.

Původním úkolem hydrogeologů bylo sice vyhledávání zdrojů podzemních vod s důrazem na kvantitu a vydatnost zdrojů, ale kromě toho řeší hydrogeologie i záležitosti znečištění a ochrany podzemních vod - bere se také tedy ohled na kvalitu. Již v 19. století byla vyhlašována ochranná pásma zdrojů minerálních vod a sanace znečištění podzemních vod se řeší od šedesátých let dvacátého století. Velké množství znečištění podzemních vod vziklo zejména v dobách komunismu.

Dnes hydrogeologové vyhledávají nové zdroje podzemních vod včetně stanovení kvality zdrojů a jejich vydatnosti a se starají o ochranu stávajících zdrojů podzemní vody, případně řeší sanaci znečištění pozemních vod. Také provádějí hydrogeologický průzkum. Ten je nutný v případech, kdy je nutné zjistit hloubku podzemní vody, propustnost hornin a směr a rychlost proudění podzemní vody.

Hydrogeologii lze rozdělit do různých odvětví podle specializace jako je například všeobecná hydrogeologie, kontaminační hydrogeologie, ložisková hydrogeologie, hydrogeologie minerálních vod, inženýrská hydrogeologie regionální hydrogeologie atd.

Za cenné připomínky k tomuto textu děkuji p. Vladimíru Pelikánovi.
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2023 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign