GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Co je geologie > Petrologie

Petrologie

Co se týče vědy zkoumající horniny jsou často slyšet dva vědní obory a to petrologie a petrografie. Nejdříve si vysvětleme jejich rozdíl: petrologie zkoumá horniny ze všech možných hledisek, kdežto petrografie se zabývá čistě poisem hornin. Někteří autoři však považují tyto vědní obory za totožné. Petrologie má velmi úzký vztah k mineralogii, protože horniny se ve většině případů sestávájí z minerálů - tzv. horninotvorné minerály, které můžeme rozdělit na hlavní, vedlejší a akcesorické (pod 1% obsahu v hornině). Rozdělení petrologie může být následující:

 • Petrografie
  zabývá se popisem hornin

 • Systematická petrologie
  zařazuje horniny je do petrologického systému na základě chemického složení a geneze (vzniku)

 • Petrogeneze
  studuje genezi (vznik) hornin

 • Petrochemie
  studuje chemické složení hornin

 • Strukturní petrologie
  studuje různé strukturní prvky hornin (tvar zrn a jejich vzájemné vztahy, prvky přednostní orientace atd.)

 • Experimentální petrologie
  studuje krystalizaci tavenin v laboratorních podmínkách

 • Mechanika hornin
  zabývá se mechanickými vlastnostmi hornin (např. pevnost)
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign