GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Co je geologie > Paleogeografie

Paleogeografie

Zabývá se rekonstrukcemi geografických podmínek (rozložení moří a pevnin, hloubkových a výškových poměrů atd.) v geologické minulosti Země. Výsledky jsou obvykle prezentovány tzv. paleogeografickými mapami. Paleogeografie ke svým interpretacím využívá údajů, které poskytují jiné geologické disciplíny. Mezi hlavní pilíře paleogeogrfických interpretací patří:

 • Paleomagnetismus
  Ve většině hornin se nachází feromagnetické minerály (trvale magnetizovatelné) a právě tyto minerály se v době vzniku horniny orienutjí ve směru působení magnetického pole - vzniká remanentní magnetizace horniny. Podle ní je možno směr magnetického pole v daném období a zeměpisnou šířku, kde hornina vznikla (na základě měření inklinace). Pokud je odebráno více vzorků stejného stáří z různých kontinentů je možné určit zda se vůdči sobě pohybovali. Paleomagneticky je tedy možné rekonstruovat pohyb kontinentů v čase a rozmístění jednostlivých kontinentů v určitých geologických obdobích.

 • Paleontologie
  Na základě výskytu určitých druhů zkamenělin je možné interpretovat o jaké se jednalo prostředí. Např. jestli se jednalo o mělké šelfové oblasti podél kontinentů nebo oblasti oceánů.

 • Paleoklimatologie
  Na jejím základě je možné určité území zařadit do určitého klimatického pásu. Samotná paleoklimatologie interpretuje vývoj klimatu na Zemi na základě studia sediemntů, výskytů zkamenělin závislých na teplotních podmínkách a na výsledky izotopové geochemie, která dovoluje měrit teplotu oceánu pomocí studia schránek vápnitých mořských organismů.

 • Sedimentární geologie
  Podle typů sedimentů a sedimentárních strukur je možné stanovit prostředí a podmínky vzniku horniny, což také částečně přispívá při tvorbě paleogeografických rekonstrukcí.

 • Kinematická kontinuita
  Pokud vytvoříme modely rozložení kontinentů v různých časových úrovních v minulosti pak rozložení kontinetů, ke kterému paleogeografie dospěla musí být v čase kontinuální - není možné aby jeden kontinet se na malém časovém úseku přemisťoval z jedné strany Země na druhou.
Tyto paleogeografické mapy pochází ze serveru www.scotese.com, kde naleznete obdobné mapy od počátku prvohor až po dalších 250 milionů let budoucnosti Země.
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign