GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Geologie

Články: Geologie

Historie využití vápenců

Přehled využívání vápenců v dějinách lidstva.

Přečíst článek

Seminář ke 100. výročí narození prof. Bedřicha Boučka

Ve středu 20. října 2004 se na Přírodovědecké fakultě UK uskutečnil seminář ke 100. výročí narození Prof. RNDr. Bedřicha Boučka, DrSc. věnovaný zejména stratigrafii paleozoika a skupinám zkamenělin, kterými se profesor Bouček zabýval.

Přečíst článek

Sopečná činnost a sopky v České republice

V tomto článku se seznámíme se sopečnou činností a jejích pozůstatcích na území ČR v geologické minulosti.

Přečíst článek

Sopečná činnost a sopky

Poslední dobou se objevuje velké množství dotazů na sopečnou činnost a tak se vám pokusím sopečnou činnost a sopky samotné v tomto článku trošku přiblížit.

Přečíst článek

Prameny a jejich základní klasifikace

Dnes si povíme co jsou to prameny a jak je můžeme jednoduše rozdělit.

Přečíst článek

Turbiditní proudy a Boumova sekvence

Čas od času dochází na kontinentálním svahu k obrovským proudům hmot z oblasti šelfu do kontinetálního úpatí. Tyto proudy označujeme jako turbiditní a v sedimenátním záznamu vytvářejí tzv. Boumovu sekvenci.

Přečíst článek

Hledání geologických fotografií a obrázků na internetu

Protože návštěvníky těchto stránek často zajímá, kde se dají najít různé fotografie, nákresy či jiné obrázky vztahující se k geologii, uvádím lze postup jak se dá něco takového lépe najít.

Přečíst článek

Metamorfóza hornin

Co je to metamorfóza - základní informace o metamorfóze hornin, vyjádření intenzity metamorfózy a přehled jednotlivých typů metamorfních procesů

Přečíst článek

Konkordance a diskordance

V tomto článku se zaměříme na vztahy uložení souvrství nebo celých vrstevních souborů vzhledem k vrstvám ležících pod nimi nebo nad nimi.

Přečíst článek

Zemská kůra

V tomto článku si povíme o zemské kůře, jejím vzniku, vývoji a zániku

Přečíst článek

Kvartér - čtvrtohory

Charakteristika čtvrtohor včetně fauny.

Přečíst článek

Terciér - třetihory

Charakteristika třetihor včetně tehdejší fauny a flóry.

Přečíst článek

Mesozoikum - druhohory

Charakteristika druhohor a popis druhohorní fauny včetně dinosaurů a flóry.

Přečíst článek

Paleozoikum - prvohory

V tomto článku najdete komplexní informace o paleozoiku (prvohorách). Nejříve je uveden globální vývoj Země v průběhu prvohor a dále je popsána prvohorní fauna a flóra.

Přečíst článek

Geologické mapy

Geologické mapy zobrazují rožšíření hornin a stratigrafických jednotek různými barvami či šrafami. Kromě toho na nich najdete mnoho dalších informací. Podle zaměření se také mapy dále dělí. V tomto článku se také dozvíte, kde geologické mapy sehnat.

Přečíst článek

Historie důlní činnosti v okolí obce Zahořany na Berounsku

V Barrandienu probíhala v minulosti na mnoha lokalitách těžba železené rudy, zejména pak v okolí Zdic a Nučic. Pozůstatky po těžbě byly také nalezeny v okolí obce Zahořany - jim je tento článek věnován.

Přečíst článek

Geopark Barrandien - expozice pod širým nebem

V Berounském muzeu je volně přístupný park s geologickou expozicí věnovanou oblasti Barrandienu. Zde vám přinášíme reportáž ze slavnostního otevření konaného 31. května 2003

Přečíst článek

Dropstones v nejvyšším odroviku

Ve svrchním ordoviku máme na našem území důkazy o zalednění. Jedná se o tzv. dropstones - kusy hornin které transportovaly ledové kry až na moře a tam se uvolnily a zapadly do usazenin na dně moře.

Přečíst článek

Velká křídová záplava

V období svrchní křídy byla celá naše planeta postižena výrazným zvýšením mořské hladiny. Zaplavena byla velká území včetně části území naší republiky. Článek se věnuje sledu usazenin, který se u nás po záplavě dochoval.

Přečíst článek
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign