GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Co je geologie > Geochemie

Geochemie

Jedná se o vědu, která se pohybuje někde mezi klasickými geologickými obory a aplikovanou geologií. Geochemie studuje distribuci a migraci chemických prvků a jejich sloučenin v přírodních materiálech a procesy, které k tomu vedou. Dříve bylo cílem geochemie přispívat svými průzkumy k vyhledávání ložisek nerostných surovin. Díky těžbě těchto surovin a i jiným aktivitám lidské společnosti došlo ke vzniku mnoha ekologických zátěží. Nyní geochemie řesí problémy jejich sanace. Dnes má tedy geochemie velký význam v oblasti životního prostředí - provádí monitoring znečištění a vyhledává zdroje znečištění a navrhuje způsoby zamezení šíření znečišťujících látek. Geochemie však řeší větší spektrum problémů:

 • Geochemie geologických procesů
  studuje dynamiku geologických procesů na základě distribuce látek
  • endogenní
  • exogenní

 • Geochemie systematická
  zabývá se systémem prvků a jejich vlastnostmi významnými pro geochemii (minerály, ve kterých se vyskytuje, izotopické zastoupení, krystalochemické vlastnosti, hojnost výskytu atd.)

 • Geochemie izotopová
  • radioaktivní izotopy
   Díky jejich konstatnímu rozpadu lze stanovit absolutní stáří hornin - v nich se změří poměr mateřského a dceřinného prvku příslušného radioaktivního rozpadu a podle příslušných vzorců se vypočte stáří horniny s větší či menší přesností. Příklady metod: kalium - argonová, rubidium - stronciová, samarium - neodymová, uran - thorium - olovo, radiouhlík (jen pro malá stáří - zejména archeologie)
  • stabilní izotopy
   Ty se sice nerozpadají, takže podle nich stáří horniny měřit nelze, ale poměr izotopů jednotlivých prvků v prostředí se mění v závislosti na podmínkách (např. teplota) a pokud můžeme tento poměr změřit v něčem co vzniklo v geologické minulosti, můžeme zpětně zjistit podmínky, které panovali v době vzniku objektu, který byl měřen. Jako dobrý příklad lze uvést izotopy kyslíku 16O a 18O - jejich poměr v mořské vodě se mění v závislosti na její teplotě. Poměr těchto izotopů se odráží ve složení schránek vápnitých mořských organismů. Pokud tento poměr změříme na schránkách z fosilního záznamu, získáme teplotu oceánu v době života příslušného organismu. Tato metoda se nazývá izotopická termometrie a pomocí ní byl sestaven vývoj teploty v kvartéru, kdy se střídaly doby ledové a meziledové. Kromě stanovení teploty oceánu v historii země lze stabilní izotopy použít k identifikaci zdrojů různých látek (voda, uhlík, síra).

 • Organická geochemie
  zabývá se půdotvornými procesy a procesy vzniku ropy a uhlí

 • Aplikovaná geochemie
  • geochemická prospekce
   jak již bylo zmíněno výše pomáhá při hledání ložisek nerostných surovin, dnes její význam upadá
  • geochemie životního prostředí
   jak již bylo zmíněno výše řeší problémy životního prostředí, dnes její význam prudce stoupá

 • Další geochemické metody
  Atmogeochemie, biogeochemie, experimentální geochemie, analytická prolematika, geochemické modelování a kosmogeochemie


Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign