GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Co je geologie > Mineralogie

Mineralogie

Jak již z názvu vyplývá bude se mineralogie zabývat minerály - anorganické homogenní přírodní látky. Věda je to velmi stará a velmi široká. Mineralogie studuje vlastnosti minerálů (chemické složení, barva, tvrdost, vryp, lesk, štěpnost, lom, hustota, krystalová soustava atd.), jejich vznik, místa výskytu, minerální parageneze atd. Mineralogie má celkem úzké vztahy k chemii, fyzice, geometrii a matematice. Jak již bylo zmíněno je to věda široká a vyprofilovaly se v jejím rámci tyto disciplíny:

 • Všeobecná mineralogie
  • morfologická krystalografie
   studuje vnější tvar krystalů
  • strukturní krystalografie
   studuje vnitřní stavbu minerálů
  • krystalochemie
   studuje chemické vlastnosti minerálů
  • krystalofyzika
   studuje fyzikální vlastnosti minerálů, velmi důležitá je pak krystalooptika, která studuje optické vlastnosti minerálů v procházejícím svělte (na výbrusech) a v odraženém svělte (na nábrusech - používá se u opakních (neprůsvitných) minerálů)

 • Systematická mineralogie
  charakterizuje minerály a zařazuje je do mineralogického systému na základě chemického složení a vnitřní struktury. V současné době existuje přes 4000 minerálů a další přibývají.

 • Genetická mineralogie
  studuje genezi (vznik) minerálů

 • Topografická mineralogie
  zabývá se lokalitami výskytu minerálů a jejich mineralogickou charakteristikou

 • Experimentální mineralogie
  zabývá se syntetickou výrobou minerálů

 • Technická mineralogie
  zabývá se praktickým využítím minerálů např. v průmyslu

Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign