GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Lokality > Smutná zpráva o Hořecké rokli

Smutná zpráva o Hořecké rokli

V tomto článku je prezetována jedna celkem významná paleontologická lokalita, která však není nijak chráněna a místní lidé si v její bezprostřední blízkosti zřídili černou skládku, kam ukládají i mrtvá zvířata (ovce, krávy).

Ve vysvětlivkách k geologické mapě 1:25 000 listu Králův Dvůr najdeme tuto lokalitu v soupisu geologicky významných lokalit pod číslem 2 a píše se o ní, že je to paleontologická lokalita v nejvyšších polohách letenského souvrství s převahou trilobitů a brachiopodů - bicuspinové společenstvo. Takovýchto lokalit rozhodně žádnou zásobu nemáme a není vyloučeno že tato lokalita časem nezanikne. Jejímu nahnutému osudu se bude blíže věnovat dnešní článek - berme ho spíše jako reportáž.

Dnes jsme podnikly výpravu do Hořecké nebo-li Trubské rokle mezi Zahořany a Trubínem (okres Beroun). Ještě před sestupem do rokle jsme nalezli na její hraně dvě mrtvé ovce, které nad rokli nejspíše někdo vyvezl (dále v rokli se najdou i kosti od krav).


Od těchto mrtvol, které mají k fosilizaci ještě velmi daleko jsme šli raději dál a slezli do rokle. Posuďte sami že je to mnohem hezčí pohled:


Ušli jsme několik metrů a došli jsme k prvnímu odkryvu, kde jsme se zastavily a chvíli hledali zkameněliny. Už zde ale bylo v potůčku pod odkryvem poměrně hodně odpadků zejména pneumatik a plastových obalů.


Pár kroků za odkryvem se nám podařilo najít i starou autobaterii:


No a po několika dalších metrech to bylo zdaleka nejhorší:
Roklí jsme pokračovali dál, v údolí byly i další odkryvy avšak ty u nich už v potůčku byla jen suť bez odpadků. Na lokalitě se sbírat zatím ještě dá. Odpad jsme ani nijak necítili - zřejmě proto že byla zima, ale jaké by to bylo asi v létě? A spíše by mě zajímalo jak bude rokle vypadat za pár jestliže tam černá skládka nadále pokvete. Co potom zbude z té lokality, o které se ještě píše že se tam dají nějaké zkameněliny najít? To je asi ve hvězdách. Možná by se taky mělo kromě ochrany těch opravdu významných lokalit taky myslet na ty méně významné a zajistit aby byly i v budoucnu odkryvy přístupné a ne zachovalé do budoucna pod ochranou vrstvou odpadků. Nehledě na to, že je tato lokalita, když se dobře podíváte (viz. druhá fotografie) nádherným zákoutím, což si asi ti, kteří tam odpad sypou neuvědomují!

I takovýto pohled do korun stromů bude z rokle možný než se jí povede zničit:


Doufejme, že si to někdo uvědomí dříve než bude pozdě ...
Autor: Pavel Bokr
Datum: 2003-11-30 17:45:42
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign