GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Paleontologie > Přehled biologického systému v paleontologii

Přehled biologického systému v paleontologii

Zde je k dispozici přehledný biologický systém rostlin a živočichů používaný v paleontologii. Je vhodné ho brát jako příklad systému, protože lze provést i jiná rozdělení a navíc se systematické postavení jistých skupin různě mění.

ŘÍŠE: ROSTLINNÁ

 • podříše: Cévnaté rostliny
  • oddělení: Ryniofyty (Rhyniophyta)
  • oddělení: Mechorosty (Bryophyta)
  • oddělení: Plavuně (Lycopodiophyta)
  • oddělění: Psilotophyta
  • oddělení: Přesličky (Equisetophyta)
  • oddělení: Kapradiny (Polypodiophyta)
     • čeleď: Jazykovité (Ophioglossaceae)
     • čeleď: Osladičovité (Polipodiaceae)
  • oddělení: Semmené kapradiny (Lyginodendrophyta)
  • oddělení: Cykasy (Cycadophyta)
  • oddělení: Kordaity (Cordaitophyta)
  • oddělení: Konifery (Pinophyta)
   • třída:Jinany (Ginkgoopsida)
   • třída:Jehličnaté (Pinopsida)
     • čeleď: Tisovité (Taxaceae)
     • čeleď: Borovicovité (Pinaceae)
     • čeleď: Cypřišovité (Cupressaceae)
  • oddělení: Gnetophyta
  • oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta)
   • třída: Dvouděložné (Magnoliopsida)
     • čeleď: Šácholánovité (Magnoliaceae)
     • čeleď: Leknínovité (Nymphaeaceae)
     • čeleď: Pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
     • čeleď: Mákovité (Papaveraceae)
     • čeleď: Brukvovité (Brassicaceae)
     • čeleď: Merlíkovité (Chenopodiaceae)
     • čeleď: Rdesnovité (Polygonaceae)
     • čeleď: Růžovité (Rosaceae)
     • čeleď: Vikvovité (Viciaceae)
     • čeleď: Břízovité (Betulaceae)
     • čeleď: Vrbovité (Salicaceae)
     • čeleď: Javorovité (Aceraceae)
     • čeleď: Révovité (Vitaceae)
     • čeleď: Lípovité (Tiliaceae)
     • čeleď: Mrkvovité (Daucaceae)
     • čeleď: Aralkovité (Araliaceae)
     • čeleď: Hluchavkovité (Lamiaceae)
     • čeleď: Lilkovité (Solanaceae)
     • čeleď: Krtičníkovité (Scrophulariaceae)
     • čeleď: Hvězdnicovité (Asteraceae)
   • třída: Jednoděložné (Liliopsida)
     • čeleď: Liliovité (Liliaceae)
     • čeleď: Amarylkovité (Amaryllidaceae)
     • čeleď: Kosatcovité (Iridaceae)
     • čeleď: Lipnicovité (Poaceae)
     • čeleď: Šáchorovité (Cyperaceae)
     • čeleď: Vstavačovité (Orchidaceae)
     • čeleď: Orobincovité (Typhaceae)
     • čeleď: Žabníkovité (Alismataceae)
     • čeleď: Rdestovité (Potamogetonaceae)
     • čeleď: Sítinovité (Juncaceae)
     • čeleď: Okřehkovité (Lemnaceae)

ŘÍŠE: ŽIVOČIŠNÁ

podříše:
Prvoci (Protozoa)
podříše: Mnohobuněční (Metazoa)

 • kmen: Houby (Porifera)
    • třída: houby vápenaté (Calcispongia)
    • třída: houby křemičité (Silicispongia)
 • kmen: Archaeocyatha
 • kmen: Žahavci (Cnidaria)
    • třída: Polypovci (Hydrozoa)
    • třída: Medúzovci (Scyphozoa)
    • třída: Korálnatci (Anthozoa)
 • kmen: Ploštěnci (Plathelminthes)
 • kmen: Hlísti (Nemathelminthes)
 • kmen: Kroužkovci (Annelida)
 • kmen: Drápkovci (Onychophora)
 • kmen: Členovci (Anthropoda)
  • podkmen: Trojlaločnatci (Trilobitomorpha)
    • třída: Trilobiti (Trilobita)
  • podkmen: Klepítkatci (Chelicerata)
    • třída: Hrotnatci (Merostomata)
    • třída: Pavoukovci (Arachnoidea)
  • podkmen: Žabernatí (Branchiata)
    • třída: Korýši (Crustacea)
  • podkmen: Vzdušnicovci (Tracheata)
    • třída: Mnohonožky (Diplopoda)
    • třída: Stonožky (Chilopoda)
    • třída: Hmyz (Insecta)
 • kmen: Měkkýši (Mollusca)
    • třída: Přílipkovci (Monoplacophora)
    • třída: Plži (Gastropoda)
    • třída: Mlži (Bivalvia)
    • třída: Hlavonožci (Cephalopoda)
    • třída: Kelnatky (Scaphopoda)
 • kmen: Mechovci (Bryozoa)
 • kmen: Ramenonožci (Brachiopoda)
 • kmen: Ostnokožci (Echinodermata)
  • podkmen: Pelmatozoa
    • třída: Jablovci (Cystoidea)
    • třída: Poupěnci (Blastoidea)
    • třída: Pralilijice (Eocrinoidea)
    • třída: Lilijice (Crinoidea)
    • třída: Terčovci (Edrioasteroidea)
    • třída: Plošáci (Edrioasteroidea)
  • podkmen: Eleurtheozoa
    • třída: Hvězdýši (Steeleroidea)
    • třída: Ježovky (Echinoidea)
 • kmen: Enteropneusta
    • třída: Žaludovci (Balanoglossa)
    • třída: Křídložábří (Pterobranchia)
    • třída: Graptoliti (Graptolitha)
 • kmen: Strunatci (Chordata)
  • podkmen: Pláštěnci (Tunicata, syn. Urochordata)
  • podkmen: Bezlebeční (Acrania, syn. Cephalochordata)
  • podkmen: Obratlovci (Vertebrata, syn. Craniota)
   • nadtřída: Kruhoústí (syn. bezčelistní - Cyclostomata, syn. Agnatha)
    • třída: Cephalaspidomorphi
     • podtřída: Osteostraci
     • podtřída: Mihule (Pteromyzonida)
    • třída: Pteraspidomorphi
     • podtřída: Heterostraci
     • podtřída: Sliznatky (Myxinoidea)
     • Thelodonti
   • nadtřída: Čelistnantci (Gnathostomata)
    • třída: Trnoploutví (Acanthodii)
    • třída: Pancířatí (Placodermi)
    • třída: Příčnoústí (syn. paryby - Chondrichthyes)
      • řád: Žraloci (Selachii)
      • řád: Rejnoci (Batoidei)
    • třída: Koncoústí (Teleostomi, syn. Osteichthyes)
     • podtřída: Paprskoploutví (Actinopterygii)
     • podtřída: Dvojdyšní (Dipnoi)
     • podtřída: Lalokoploutví (Crossopterygii)
    • třída: Obojživelníci (Amphibia)
     • podtřída: Labyrinthodontia
     • podtřída: Lepospondyli
     • podtřída: Bezocasí (Ecaudata, syn.Salientia)
     • podtřída: Ocasatí (Caudata)
     • podtřída: Červoři (Apoda)
    • třída: Plazi (Reptilia)
     • podtřída: Anapsida
      • řád: Captorhinomorpha
      • řád: Millerosauria
      • řád: Procolophonia
      • řád: Mesosauria
      • řád: Želvy (Chelonia)
     • podtřída: Ichthyopterygia
     • podtřída: Euryapsida
      • řád: Sauropterygia
      • řád: Placondontia
     • podtřída: Lepidosauria
      • řád: Eosuchia
      • řád: Sphenodontia
      • řád: Squamata
     • podtřída: Archosauria
      • řád: Protosauria
      • řád: Jamkozubí (Thecodontia)
      • řád: Krokodýli (Crocodylia)
      • řád: Ptakoještěři (Pterosauria)
      • řád: Dinosauři (Dinosauria)
       • podřád: Plazopánví (Saurischia)
        • infrařád: Theropoda
        • infrařád: Sauropodomorpha
       • podřád: Ptakopánví (Ornithischia)
        • infrařád: Ornithopoda
        • infrařád: Stegosauria
        • infrařád: Ankylosauria
        • infrařád: Ceratopsia
     • podtřída: Synapsida
    • třída: Ptáci (Aves)
     • podtřída: Archaeornithes
       • řád: Archaeopterygiformes
     • podtřída: Neornithes
      • nadřád: Odontognathae
       • řád: Hesperornithiformes
       • řád: Ichthyornithiformes
      • nadřád: Neognathae
    • třída: Savci (Mammalia)
     • podtřída: Prototheria
      • řád: Multituberculata
      • řád: Triconodonta
      • řád: Docodonta
      • řád: Symmetrodonta
     • podtřída: Theria
      • řád: Vejcorodí (Monotremata)
      • řád: Eupantotheria
       • podřád: Dryolestoidea
       • podřád: Metatheria
        • infrařád: Deltatheroida
        • infrařád: vačnatci (Marsupialia)
       • podřád: Eutheria (syn. Placentalia)
Autor: Mejra
Datum: 2003-12-03 23:21:02
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign