GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Geologie > Kvartér - čtvrtohory

Kvartér - čtvrtohory

Charakteristika čtvrtohor včetně fauny.

Čtvrtohory jsou posledním a vůbec nejkratším obdobím, je pro nás však nesmírně důležitá, protože zde přichází na scénu tvor jménem - člověk. A zřejmě díky němu bude toto období asi obdobím posledním, naší zásluhou vymřelo mnoho druhů a toto vymírání pokračuje :-( .
Geologové dělí toto období na dvě období : starší pleistocén a mladší holocén. Jejich počátek považujeme za dobu, kdy se značně ochladilo Středozemní moře. Během čtvrtohor se střídaly doby ledové (glaciály) s dobami meziledovými (interglaciály). rozeznáváme několik dob ledových : Donau, Günz, Mindel, Riss a Würm. Ledovce se značně rozšířily a sahaly i na území ČR, po své návštěvě zde zanechaly tzv bludné kameny - rapakivy, ty byly ledovcem transportovány ze Skandinávie a jedná se červenou žulu.
Rozšířené byly různé mechy a lišejníky, dále zakrslá polární vrba (Salix polaris) a hlavně dryádka osmiplátečná (Dryas octopetala). Tato květena je typická pro tundru. Ve stepním pásmu rostly převážně různé druhy vrb, bříza bílá (Betula alba)a zakrslé formy borovic (Pinus montana a Pinus silvestris). V pásmu tajgy rostly zejména jehličnany ale také i listnáče. V nejteplejších meziledových dobách v oblsti střední Evropy rostly druhy dubů dále buky, lípy, jasany, habry, olše, lísky a hlohy.
Měkkýší evoluce byla zejména pro čtvrtohory úspěšná. Specializovali se na chladná - rod Pupilla a teplá období - druh Corbicula fluminalis. V interglaciálech byli hojní břichonožci, zejména druh - Belgrandia germanica. Pro pleistocénní faunu byly bezesporu nejvýznačnější chobotnatci (Proboscidea). Známý se z evropské tundry Mammuthus primigenius, v Americe žil Mastodon, rozšířily se i specializované formy nosorožců - nosorožec srstnatý (Coelodonta antiquitatis). Známý je i medvěd jeskynní (Ursus spaeleus). Masivního rozvoje dosáhli lichokopytníci a především primáti.

ČTVRTOHORNÍ FAUNA
Ač se to možná nezdá, mají ve čtvrtohorních usazeninách prvořadý význam měkkýši, podle kterých určujeme typy usazenin. Význačnými rody jsou: Pupilla loessica (sprašová území) a pro říční prostředí je charakteristická Corbicula fluminalis, dnes běžný druh pro Nil a Přední Asii. V interglaciálech byli hojní břichonožci z rodu Gastrocopta (žili na souši) a Belgrandia germanica - vyhynulý. Zajímavé bylo rovněž složení fauny, která se musela přizpůsobit dobám ledovým. Zejména velcí savci se přizpůsobili tak, že došlo ke zvětšení tělesných proporcí a k nárustu huňaté srsti, která je chránila před krutým mrazem, tyto zvířata si musela zvyknout i na trochu jiný jídelníček, který mimochodem můžeme zkoumat u nelezených mumií ze Sibiře. Pro pleistocénní faunu byli tedy charakterističtí především savci, a to hlavně chobotnatci. Z jižní Evropy nejstaršího pleistocénu známe druh chobotnatce - Archidiskodon meridionalis. Největší z těchto ",praslonů", byl Palaeotoxodon melitensis, ten žil v lesích na území dnešní Malty a Sicílie. Asi nejznámějším zvířetem byl mamut - Mamuthus primigenius, tento mamut žil v tundře a obzvláště se mu dařilo ve svrchním pleistocénu. Jeho pozůstatky se našly i na území Moravy - Dolní Věstonice, Předmostí u Přerova. Příbuzný duh mamuta žijící na americkém kontinentu byl Mammuthus imperator. O něco menší byl Mammuthus columbi. Dalším známým zvířetem z Ameriky byl Mastodont americanus, který se zřejmě udržel do doby poledové (v Evropě vymřel koncem pliocénu). Dalším typickým zástupcem glaciální savčí fauny byl nosorožec srstnatý - Coelodonta antiquitatis. Rozšířený byl i divoký kůň - Equus fossiliss. V teplých dobách se dokonce v Anglii vyskytoval druh hrocha (Hippopotamus sp.). Zajímavostí byla i existence obrovského irského jelena - Megaceros giganteus, měl obrovské parohy podobné dnešnímu daňkovi. V nejmladší době ledové byli hojní i sobi : Rangifer arcticus a Rangifer tarandus. Dále byli hojní: pratur (Bos primigenius), v glaciálech pižmoň (Ovibos moschatus). V předposlední době ledové žil i na území ČR obrovský medvěd jeskynní - Ursus spaeleus, vymřel během poslední doby ledové. Dalšími šelmami byli americký Smilodon či jeskynní lev - Panthera spelaea.

Podle: Špinar Z. (1988): Kniha o pravěku - ALBATROS
Autor: Mejra
Datum: 2003-12-04 10:33:25
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2023 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign