GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Lokality > Proterozoikum a spodní paleozoikum na Příbramsku

Proterozoikum a spodní paleozoikum na Příbramsku

V sobotu 15.5.2004 uskutečnila Česká geologická společnost pod vedením Doc. RNDr. O. Fatky, CSc. a RNDr. Pavla Röhlicha, CSc. exkurzi na významné proterozoické a spodnopaleozoické lokality na Příbramsku.

      V sobotu 15.5.2004 uskutečnila Česká geologická společnost pod vedením Doc. RNDr. O. Fatky, CSc. a RNDr. Pavla Röhlicha, CSc. exkurzi na významné proterozoické a spodnopaleozoické lokality na Příbramsku. Bylo navštíveno celkem 5 lokalit. První lokalita náležela proterozoickému stáří, na druhé lokalitě byly zastoupeny jak proterozoické tak paleozoické sedimenty (včetně diskordantního rozhraní proterozoika a paleozoika) a další tři lokality odpovídali stářím sedimentů kambriu.

Lom "Jezírko" u Dobříše
      V tomto lomu jsou odkryty sedimenty štěchovické skupiny svrchního proterozoika. Z hornin jsou zde zastoupeny sekvecne břidlic, prachovců a drob s čočkovitými polohami tzv. Dobříšských slepenců. V břidlicích, prachovcích a drobách bylo možné pozorovat celkem zajímavé sedimentární textury a deformace. Tyto horniny totiž vznikali na kontinetálním svahu, kde docházelo ke vzniku turbidních proudů a skluzů, jejichž sedimentární záznam se na této lokalitě hojně vyskytuje.


Lom "Jezírko" u Dobříše


Dobříšký slepenec v lomu "Jezírko" u Dobříše


Skluzová deformace postihující hrubší materiál z turbidního proudu

Trhové Dušníky
      V údolí říčky Litavky severně od obce Trhové Dušníky bylo možné spatřit jak horniny proterozoické tak horniny paleozoické mezi nimiž je angulární (úhlová) diskordance, neboť po sedimentaci proterozockých hornin bylo toto území postiženo deformacemi kadomského vrásnění a teprve poté se začaly v pánvích usazovat sedimenty spodnokambrické.

Pasecké břidlice jižně od Čenkova
      Jako další byla navštívena lokalita, kde je odkryta čočka paseckých břidlic ve sledu holšinsko-hořického souvrství spodního kambria. Pasecké břidlice jsou známy nálezy nejstarší makroskopické fauny Českého masivu. Velice známou zkamenělinou z této stratigrafické úrovně je Kodymirus vagans, ale vyskytují v ní i další zkameněliny a to jak makroskopické tak i mikroskopické. Tyto nálezy však většinou pocházejí z lokality Kočka, která je nedostupná.


Odkryv v paseckých břidlicích u Čenkova

Jinecké souvrství v okolí Rejkovic
      Na závěr byly navštíveny dvě lokality v různých úrovních jineckého souvrství středního kambria s možností sběru zkamenělin (zejména trilobitů), jejichž nálezy je jinecké souvrství proslaveno.

Sběr zkamenělin v sedimentech jineckého souvrství

Autor: Pavel Bokr
Datum: 2004-05-17 16:48:21
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign