GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Literatura > Encyklopedie zkamenělin

Encyklopedie zkamenělin

Každému zájemci o paleontologii lze tuto knihu vřele doporučit. Provede vás časovým úsekem stovek milionů let a přiblíží vám vývoj rostlinné i živočišné říše od starohor po současnost.

      Publikace obsahuje krátký úvod o historii, sběru a systematickém dělení živočichů a roslin. Dále následuje stěžejní část publikace, která je věnována přehledu zkamenělin. Přehled je uspořádán systematicky (tj. podle skupin rostlin a živočichů). Rostliny od primitivních jednobuněčných známých již od prekambria přes několik vývojových stupňů až po rostliny krytosemenné, které vévodí rostlinstvu na naší planetě zrhuba od poloviny křídy až do současnosti jsou obsahem první kapitoly. Druhá až šestá kapitola je věnována zkaměnělinám bezobratlých živočichů, kteří obývají naši planetu od prekambria do současnosti, řazených podle paleozoologického systému, přičemž u všech systematických kategorií (od kmenů po rody) je uvedeno období jejich výskytu. Poslední sedmá kapitola nazvaná Strunatci je věnována zkamenělinám obratlovcům (obratlovci tvoří podkmen kmene strunatců), jejichž zástupci se na naší planetě objevili již v kambriu.

      Publikace obsahuje 650 barevných fotografií zkamenělin, které doprovázejí všechny kapitoly, dále 17 perokreseb a v závěru knihy také přehlednou stratigrafickou tabulku. Autory knihy jsou tři absoloventi Přirodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kteří pracují v geologicko-paleontologického oddělení Moravského zemského muzea. Publikaci vydalo nakladatelství Rebo Productions v roce 2001. Publikace má 312 stran. Přestože se na trhu vyskytuje větší množství podobných publikací, má tato kniha výhodu, že je psána českými autory a díky tomu v ní můžete nalézt kromě fotografií zkamenělin ze zahraničí také celkem dost zkamenělin českých a moravských.


Martin Ivanov, Stanislava Hrdličková, Růžena Gregorová
Rebo Productions 2001
Autor: Pavel Bokr
Datum: 2004-06-25 10:50:43
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign