GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Geologie > Prameny a jejich základní klasifikace

Prameny a jejich základní klasifikace

Dnes si povíme co jsou to prameny a jak je můžeme jednoduše rozdělit.

     Část vody, která se dostane v podobě srážek na zemský povrch po něm odtéká a část se vsakuje do země. V zemi voda protéká poréznímí či rozpukanými horninami dolů dokud nedosáhne hladiny podzemní vody nebo nepropusné vrstvy. Pokud není hladina podzemní vody vodorovná dochází dále k proudění vody bočním směrem stejně jako pokud narazí na nakloněnou nepropustnou vrstvu. Prosakující voda i hladina podzemní vody se může v určitých místech dostat na zemský povrch - taková místa pak nazýváme jako prameny. Jako pramen se tedy označuje vývěr podzemní vody na zemském povrchu ale také pod hladinou vody v řekách, jezerech či mořích.

     Podzemní voda může sestupvat propustnými horninami a na nižších místech povrchu může volně vytékat, může na povrch přetékat v místech, kde naráží na nepropustné horniny, a nebo vystupuje k povrchu působením tlaku. Podle toho se také prameny dělí na sestupné a vzestupné.

     Sestupné prameny vznikají na místech, kde se nepropusná vrstva nebo hladina podzemní vody sklání ve směru vývěru vody a voda tak vytéká samospádem.
Příklady sestupných pramenů:


údolní


suťový


vrstevní


přetékající

     Vzestupné prameny vznikají na místech, kde voda vyvěrá proti směru gravitace v důsledku přetlaku (způsobeného např. plyny) nebo hydrostatického tlaku vyvolaného vodou, která se nachází výše (princip spojených nádob).
Příklady vzestupných pramenů:


vrstevní


zlomový

     Kromě tohoto způsobu dělení můžeme dále vyčlenit například prameny minerální nebo termální (jejich teplota převyšuje běžné teploty vzduchu).
Autor: Pavel Bokr
Datum: 2004-09-07 21:01:51
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign