GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Literatura > Paleozoikum Barrandienu

Paleozoikum Barrandienu

Publikace věnovaná barrandienskému paleozoiku

Autor: Ivo Chlupáč a kol.

Vydalo: Vydavatelství Českého geologického ústavu (Praha 1992)

Název knihy zcela vystihuje její obsah neboť se kniha věnuje poznávání paleozoika, staropaleozoickým pánvím, jejich vývojem a charakteristikou jejich vrstevního sledu a to jak z hlediska petrografie tak z hlediska fosilního obsahu atd. Dále se kniha zabývá popisem sedimntárních honin, vývojem vulkanismu, tektonickým porušením a postavením Paleozoika Barrandienu v rámci Českého masívu. Vrstevní sled jednotlivých pánví je popisován po souvrstvích, přičemž jsou u nich uvedeny základní informace o stanovení, petrografický popis souvrství, faunistika, vulkanismus atd., což je doprovázenou spostou nákresů, profilů aj. Ke konci knihy je otištěna fotodokumentace odkryvů a fosilií. Myslím si že tuto knihu stojí za to mít. Tato kniha vyšla nedávno v angické verzi, která má údajně obsahovat více informací a mají ji v prodejně ČGÚ na Klárově.

Pozn. V roce 1998 vyšla znovu tato publikace částečně rozšířena v anglickém jazyce.
Autor: Pavel Bokr
Datum: 2003-11-30 15:45:33
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign