GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Geologie > Seminář ke 100. výročí narození prof. Bedřicha Boučka

Seminář ke 100. výročí narození prof. Bedřicha Boučka

Ve středu 20. října 2004 se na Přírodovědecké fakultě UK uskutečnil seminář ke 100. výročí narození Prof. RNDr. Bedřicha Boučka, DrSc. věnovaný zejména stratigrafii paleozoika a skupinám zkamenělin, kterými se profesor Bouček zabýval.

      Ve středu 20. října 2004 se na Přírodovědecké fakultě UK uskutečnil seminář ke 100. výročí narození Prof. RNDr. Bedřicha Boučka, DrSc. Profesor Bouček je nesporně nejvýznamnějším badatelem, který se věnoval našemu spodnímu paleozoiku (starší prvohory) po období působení Joachima Barranda a před započetím modernějších výzkumů prof. Chlupáče, Dr. Horného a dalších. Profesor Bouček se během své vědecké kariéry postupně věnoval řadě skupin zkamenělin a stratigrafii různých období staršího paleozoika, dále zavedl do paleontologie a stratigrafie nové metody (profilování vrstvy po vrstvě, variační statistika) a také napsal učebnice, skripta a samozřejmě populární průvodce po lokalitách v Praze a okolí. Výborně zkombinoval tradici s moderním přístupem. Veliký přínos měl také pro stratigrafii, když rozpoznal druhy zkamenělin, které jsou vhodné pro biostratigrafii. Profesor Bouček se zpočátku věnoval biostratigrafii ordoviku, později přešel na silur a ještě později na devon, ale také se částečně věnoval i mladším útvarům. V rámci systematické paleontologie se věnoval konuláriím, graptolitům, trilobitům, ostrakodům, ichnofosiliím, tentakulitům atd. Svojí prací výrazně navýšil počty známých druhů v některých skupinách a také výrazně přispěl ke stratigrafii. V rámci semináře se uskutečnily přednášky o současném stavu poznání skupin, kterými se prof. Bouček zabýval, dále přednášky o současném stratigrafickém členění svrchního proterozoika a paleozoika a také další přednášky s různým zaměřením, většinou však na paleozoikum. Seminář uspořádala Česká geologická společnost jako vzpomínku na vynikajícího vědce ale i člověka.
Autor: Pavel Bokr
Datum: 2004-10-22 13:36:31
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign