GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Literatura > Zkamenělý svět

Zkamenělý svět

Publikace věnovaná zkamenělinám a popisem paleozoologického systému spodního paleozoika

Autor: Rudolf Prokop

Vydala: Práce (Praha 1989)

Na začátku knihy autor vysvětluje co je to paleontologie, co jsou to fosilie, jak vznikají, jaké jsou podmínky jejich zachování a co nám všechno mohou říci. Dále jsou zde popsány prvohory a Barrandien a autor se věnuje i historií výzkumu čsekých starších prvohor, nemohl tedy zapomenout ani na Joachima Barranda, kterému je v publikaci věnováno přes 15 stran. Dále již následuje popis jednotlivých fosilních faunistických skupin počínaje dírkovci přes živočišné houby, medůzove, korálnatce, mechovky, ramenonožce, plže, mlže, hlavonožce, hyolity, trilobity, kelpítkatce, korýše, ostnokožce (jablovci, lilice, terčovce atd.), graptolity a mnohé další až po strutnatce. Ke konci se autor věnuje životu v našich pramořích a sběru zkamenělin a v úplném závěru knihy naleznete klíč k základnímu určení zkamenělin a stratigrafické tabulky. Celá kniha je doprovázana černobílými fotografiemi a nákresy a ke konci publikace je též několik barevných fotografií.
Autor: Pavel Bokr
Datum: 2003-11-30 15:53:17
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2023 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign