GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 101 Krušné hory

Dotaz: Krušné hory

Potřeboval bych vědět jaký je podloží v krušnejch horách

Podloží Krušných hor je tvořeno varisky zvrásněnými prvohorními a starohorními horninami sasko-durynské oblasti. Jedná se o metamorfované horniny jako například břidlice, fylity, svory, ruly, granulity, migmatity, amfibolity atd. V Krušných horách je také několik intruzivních těles granitoidních (žulových) hornin, které vznikly během variského vrásnění. U Brandova (15 km severně od Jirkova) se nachází maličká pánev s permokarbonskými usazeninami (pískovce, uhelná sloj) a ještě další avšak ještě menší výskyt karbonských je mezi Moldavou a Teplicemi. Tyto horniny se na jižní straně pod Krušnými horami noří pod třetihorní výplň podkrušnohorských pánví (ve třetihorách tam byla jezera a probíhala tam sedimentace (usazování materiálu)). Ve třetihorách také docházelo v podkrušnohoří k intenzivní vulkanické činnosti, ale některé třetihorní vulkanické horniny se zřídka najdou přímo i v Krušných horách.

Pokud se chcete dozvědět více informací podívejte se do geologické mapy (geologické mapy celé ČR v měřítku 1:50 000 lze volně prohlížet na serveru České geologické služby na adrese http://nts4.cgu.cz/website/GEOCR50/ ) a nebo do publikace Geologická minulost ČR - http://www.gweb.cz/clanky.asp?cmd=show&id=10

Datum: 2004-04-29 14:24:05
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign