GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 115 zemské magnetické pole

Dotaz: zemské magnetické pole

Zemské jádro se skládá z niklu a železa,tj.feromagnetických látek. Ty jsou feromag. jen do určité teploty (max.400°C). Jak je možné, že zemské jádro tuto schopnost, zesilovat magnet.pole, neztrácí?

Feromagnetické látky jsou feromagnetické jen do určité teploty (Curiův bod) a při vyšších teplotách se chovají jako látky paramagnetické. Curiův bod je pro každý minerál jiný a přesahuje i teplotu 400°C, kterou uvádíte jako maximální (ale takových teplot jako jsou v zemském jádru zdaleka nedosahuje :))).

Zemské magnetické pole je sice vyvoláno zemským jádrem ale nikoliv však přímo jeho horninami, takže vůbec nevadí, že se nechovají jako feromagnatické látky. Vnější zemské jádro je tekuté, elektricky vodivé a dochází v něm k pohybu hmot a k vířivému proudění nabitých částic - silné elektrické proudění, které vyvolává zemské magnetické pole.

Datum: 2004-05-08 12:02:59
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign