GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 125

Dotaz:

Jaká je geologická stavba Ústeckého středohoří? Kde bych mohl najít (nejen na internetu) podrobnější info (v češtině)? Předem děkuji

Nejspodnější horniny této oblasti jsou varisky zvásněné horniny náležející k fundamentu Českého masivu (variské vrásnění probíhalo ve svrchním devonu a spodním karbonu). Na tyto zvrásněné horninové celky nasedají permokarbonské kontinetnální usazeniny a nelze vyloučit jejich výskyt i v okolí Ústí nad Labem (nelze to vyloučit proto, že je tato oblast pokryta horninami mladšími). Dále se v této oblasti v průběhu křídy (druhohory) ukládali mořské sedimenty (usazeniny) - v té době na naš území zasahovalo moře. Tyto sedimenty vystupují na povrch mezi třetihorními vulkanickými tělesy a to zejména na jich a na východ od Ústí nad Labem. Také horniny z období třetihor jsou v okolí hojně zastoupeny a to vulkanity, které prorážejí křídové sedimenty a vše co je v profilu pod nimi, a kontinetálními sedimenty (ty narozdíl od vulkanitů naleznete jen na východ od Ústí nad Labem).


Pro další informace se doporučuji podívat na geologickou mapu (třeba na http://nts4.cgu.cz/website/GEOCR50/ ) a také se můžete podívat do publikace Geologická minulost ČR ( http://www.gweb.cz/clanky.asp?cmd=show&id=10 ), kde naleznete více informací včetně odkazů na podrobnější zdroje (v této knize se podívejte zejména na kapitoly o útvarech, o kterých se zmiňuji v první části odpovědi).

Datum: 2004-05-15 19:01:13
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign