GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 161 fylonit

Dotaz: fylonit

Jak lze charakterizovat metamorf. horninu fylonit? Proměnou jakých hornin vzniká?

Fylonit vzniká fylonitizací, což je podobný proces jako mylonitizace a katakláza (vznikají mylonity a kataklazity), které probíhají při orientovaném tlaku, kdy tlak silně dominuje, a v hornině dochází pouze k texturním změnám (nikoliv změnám v jejím složení). Rozdíl mezi mylonitizací a kataklázou je v teplotě - při katakláze je nižší teplota a hornina se deformuje křehce a při mylonitizaci je vyšší teplota a hornina se již deformuje plasticky. Fylonizitace se o těchto procesů liší jen tím, že při ní jsou v místě deformace fluida, která reagují s horninou a tím se mění složení horniny. Jako fylonitizace se tedy označuje proces mylonitizace nebo kataklázy spojený se změnami složení deformované horniny.

Fylonit je tedy křehce nebo plasticky deformovaná hornina, ve které došlo kromě texturních změn způsobených deformací také k reakci s fluidy a díky tomu ke změně složení horniny. Z toho plyne, že nevzniká přeměnou jen určitých hornin, ale může vzniknout z různých typů hornin, které jsou vystaveny orientovanému tlaku.

Datum: 2004-06-03 07:54:51
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:










Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign