GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 183

Dotaz:

z jakého důvodu by mohly mramory zvětrávat jinak u nás než v Řecku? jaká je rovnice zvětrávání, jakými metodami mohu zkoumat tuto problematiku?

Zvětrávání hornin závisí na horninách samotných a na podmínkách prostředí. Sice nevím nic o tom jak jinak zvětrávají řecké mramory než ty naše, ale rozdíl ve zvětrávání může být způsoben různými vlastnostmi mramorů ale také například klimatem, které je v Řecku rozhodně teplejší a tím by i zvětrávání mělo být intenzivnější, ale je možné působení i jiných faktorů.

Mramor zvětrává obdobně jako vápenec, protože v jeho složení také převládá uhličitan vápenatý - tedy rozpuští ho voda, která v sobě obsahuje oxid uhličitý. Při rozpuštění reaguje uhličian vápenatý s vodou - slabou kyselinou uhličitou a vzniká roztok hydrogenuhličitanu vápenatého.

H2CO3 + CaCO3 -> Ca(HCO3)2

Jakými metodami by bylo možné zkoumat zvětrávací procesy mramorů bohužel nevím, ale při výzkumu by možná bylo vhodné se zaměrit na samostné složení vápenců a na agresivitu a složení působící vody popř. na jiné faktory které mohou ovlivnit zvětrávání.

Datum: 2004-06-20 23:02:21
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign