GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 184

Dotaz:

Jaký je vliv těžby přírodního kamene pro dekorační účely na životní prostředí?

Co se týče vlivu težby kamene na životní prostředí je ho třeba posuzovat samostatně pro každý konkrétní případ a okolnosti. Nicméně obecně lze říci, že těžbou dochází k výraznému zásahu do krajiny - dohází ke změně morfologie, odstranění vegetace a krajina získává v místě těžby nepřirozený ráz. Při těžbě kamene také dochází k zatížení životního prostředí hlukem. Se samotnou těžbou je spojené i další zatížení životního prostředí, které způsobuje např. doprava těžené suroviny.

Datum: 2004-06-20 23:04:42
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign