GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 187 spádová křivka vodního toku

Dotaz: spádová křivka vodního toku

Rád bych se dozvěděl,co je spádová křivka,jak se vytvoří a jaké jsou typy spádových křivek.Děkuji

Spádová křivka vodního toku je spojnice bodů dna toku vynesená do podélného výškového profilu (tedy jakýsi podélný výškový profil dna řeky od pramene k ústí). V ideálním případě je nejpříkřejší v horní části toku a čím blíže k ústí řeky tím je její sklon menší a menší (tvar křivky se geometricky podobá části paraboly). Existuje spádová křivka vyrovnaná (ideální případ zmíněný výše) a nevyrovnaná - její sklon není pravidelný, ale například schodovitý. V případě nevyrovnané spádové křivky má vodní tok tendenci křivku vyrovnávat a to pomocí hloubkové (vodní tok se zahlubuje) a zpětné eroze (vodní tok posouvá svůj pramen stále dál a dál proti směru proudu vodního toku), avšak ideálně vyrvovnané spádové křivky není snad nikdy dosaženo, jen se jí vodní tok více či méně blíží.
Obrazek:

Zdroj: /soubory/nakresy/spadova_krivka.gif

Datum: 2004-06-22 17:18:14
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign