GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 212

Dotaz:

Jakou řádově rychlostí jsou podle současných geologických teorií vyzdvihovány pohoří v době jejich vzniku? A jak jsou "staré" (kdy byly vyzdviženy" pohoří kupříkladu Beskydy na Moravě a Vysoké Tatry.

Rychlost výzdvihu pásemných pohoří bohužel neznám. Zkuste tuto otázku položit na stránkách České geologické služby, kde také odpovídají na dotazy návštěvníků. Adresa je:

http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/url/FOLDER/SVET_GEOLOGIE


Co se týče stáří pohoří v ČR. Na území ČR se nachází jen část dvou pásemných pohoří a to variscid a alpinid. Variscidy jsou na našem území zastoupeny Českým masívem (ten se v ČR nachází přibližně na území Čech, ale kromě toho zasahuje do Rakouska, Německa i Polska). Český masív je zbytek variského horstva, které bylo vyzviženo v prvohorách v období karbonu (cca 350 - 300 milionů let). Další zbytky tohoto horstva je možné v Evropě nalézt např. v Anglii, Francii, Německu, Polsku atd. Druhé pásemné pohoří, které tvoří přibližně území Moravy jsou alpinidy, které byly vyzdviženy (vyvrásněny) alpinským vrásněním, které probíhalo v nejmladších druhohorách a ve třetihorách. Jedná se o soustavu pohoří od Pyrenejí přes Alpy, Karpaty, atd. až po Himáláje. U nás na Moravě jsou to Západní Karpaty, které pokračují dále na Slovensko.

Tedy přibližně Čechy (Český masív) a byly vyzdviženy jako celek v prvohorách (karbon) a Morava a Slovensko (alpinidy) byly vyzdviženy zejména v třetihorách.

Beskydy a Vysoké Tatry jsou součástí alpinid a byly vyzdviženy ve druhohorách a třetihorách.

Poznámka: Protože Český masiv byl vyzdvižen již v prvohorách, byl jeho povrch na dlouhou dobu vystaven erozi, takže dnes již nemá charakter pohoří jako po jeho vyzdvižení (vyvrásnění).

Datum: 2004-07-31 15:23:34
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign