GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 23 atmosféra

Dotaz: atmosféra

atmosfera

Atmosféra je plynný obal Země. Na Zemi pomáhá udržovat teplotní rovnováhu a vytváří podmínky pro existenci života. Atmosféra je stejně jako Země velmi dynamická a neustále v ní dochází k proudění, což způsobuje zejména sluneční záření, které nerovnoměrně zahřívá různé části naší planety. Hlavní sloužkou atmosféry je dusík (78,08%)a kyslík (20,94%). Atmosféra má jako zemské těleso slupkovitou strukturu, přičemž jednotlivé vrstvy atmosféry se od sebe liší zejména složením, teplotou a tlakem:

Troposféra 0 - 15 km
Obsahuje téměř všechnu vodní páru v atmosféře, teplota a tlak v ní směrem nahoru prudce klesají. Teplota v horních vrstvách troposféry se pohybuje mezi -50 až - 80°C.

Stratosféra 15 - 50 km a mezosféra 50 - 80 km
V ní dochází k růstu teploty až k bodu mrazu. Ve výšce 30 - 60 km dochází ke vzniku a koncentaci ozónu.

Termosféra 80 - 500 km
V ní dochází ke vzniku elektricky nabitých iontů, které absorbují energii krátkovlnného slunečního záření, a proto teplota v této vrstvě postupně roste až k bodu mrazu.

Exosféra a magnetosféra
Tyto vrstvy zasahují do značných vzdáleností od Země a dochází v nich k úniku částic do volného prostoru.

Datum: 2004-02-21 10:47:34
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign