GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 255 Železná hůrka a sopky v ČR

Dotaz: Železná hůrka a sopky v ČR

Prosím zašlete nám něco o sopce Železná Hůrka a také o jiných sopkách v ČR!!!!!!!!!

ŽELEZNÁ HŮRKA:
==============
Národní přírodní památka Železná hůrka se nachází přibližně 11 km JJV od Chebu nedaleko státní hranice. Jedná se o vyhaslou nejmladší českou sopku jejíž vulkanické projevy spadají do doby přibližně před 170 000 - 400 000 lety (kvartér). Z počátku se jednalo o stratovulkán (jsou patrné dvě po sobě jdoucí erupce), ale v závěrečné fázi byla láva ze sopky vystřikována v podobě fontány a tuhla v podobě kapek a podobných tvarů.


SOPKY V ČR:
===========
Na území ČR se nenachází žádné činné sopky. Nachází se ale u nás pozůstatky po sopečné činnosti z různých období geologické minulosti. Mezi nejmladší patří sopky v okolí Bruntálu (stáří kolem 2 milionů let) a sopky v okolí Chebu - Železná hůrka (stáří 170 - 400 tisíc let) a Komorní hůrka (stáří nad 450 tisíc let). Tyto nejmladší vulkanické projevy jsou dozvuky mnohem větší vulkanické činnosti, která probíhala na našem území v období svrchní křídy až kvartéru (maximální vulkanické projevy nastaly během třetihor) tzv. neoidní vulkanismus - to se vyskytovali sopky zejména na tzv. Oháreckém riftu (tj. linie táhnoucí se ve směru Cheb - Ústí nad Labem - Nový Bor), dále na tzv. Labské linii (tj. linie skrytá pod českou křídovou pánví (někdy chybně nazývána jako česká křídová tabule) probíhající ve směru SZ - JV), na severní a jihovýchndní Moravě (výskyty menších vulkanických center v okolí Bruntálu, Opavy, Ostravy a Uherského brodu), ale také se vyskytovali osamocené sopky rozptýlené různě v Čechách (např. Říp). Jak již bylo uvedeno nejintenzivnější vulkanismus probíhal na Oherském riftu a sopečnou činností vznikly Doupovské hory (stratovulkán - sopka u níž se střídají výlevy lávy a vrstvy sopečných vyvrženin - např. sopečný popel) a České středohoří (složitý vulkanický komplex, ze kterého dnes působením eroze zůstaly jen zbytky přívodních drah vulkánů a jiná vulkanická tělesa, která byla ukryta pod povrchem - sopečné kužele a jiné povrchové projevy se v Českém středohoří nezachovali. Jak Doupovské hory tak České středohoří (a vlastně i většina třetihorních vulkánů) vznikali přibližně před 40 - 18 miliony lety - to byla hlavní fáze třetihorní sopečné činosti. Tento vulkanismus byl spjat s procesy alpinského vrásnění.

Na území ČR však máme i starší pozůstatky po vulkanické činnosti v podobě vulkanických (sopečných) hornin na různých místech z období starohor a prvohor (to v samostatných oblastech, které dnes tvoří naše území také probíhala intenzivní vulkanická činnost - Český masív, který v ČR zaujímá přibližně území Čech, totiž vznikl až v mladších prvohorách variským vrásněním, kdy byly k sobě připojeny dříve samostatné bloky - mikrokontinenty). Z tak starých sopek se většinou nic jiného než vulkanické horniny nezachová. Jsou to například vulkanické horniny v oblasti středních a západních Čech nebo v Jeseníkách.
Odkaz: http://www.sopky.cz/
Obrazek:

Zdroj: http://www.ipe.muni.cz/kraslice/foto/zelh2.JPG

Datum: 2004-09-21 14:19:14
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign