GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 281 Orlické hory, Hrubý a Nízký Jeseník

Dotaz: Orlické hory, Hrubý a Nízký Jeseník

Prosím napište mi něco o Orlických horách a Hrubým Nízkým Jeseníku

Všechy zmíněné oblasti patří k Českému masivu konkréněji k jeho dvoum oblastem - lugické a moravsko-slezské. V Orlických horách a Hrubém Jeseníku se vyskytují prvohorní a starohorní zvrásněné a metamorfované horniny (např. fylity, svory, ruly, granulity, migmatity atd.), částečně metamorfované prvohorní a starohorní vulkanity (amfibolity, diabasy atd.) a vyvřelé horniny starohorního stáří (granitoidy). V nízkém jeseníku se vyskytují horniny nemetamorfované zvrásněné prvohorní usazeniny (sedimenty) jako například břidlice, droby, křemence atd. V Nízkém Jeseníku se také nachází významné vulkanické centrum (okolí Bruntálu), které bylo aktivní na konci třetihor a počátku čtvrtohor.

Datum: 2004-10-04 10:24:26
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign