GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 286

Dotaz:

Napsali by jste mi prosím něco o třeboňké a českobudějovické pánvy!!!!!!!Moc děkuji!Prosím do zítřka!

Na tento dotaz už jsme vám odpovídal. Když nenapíšte co konkrétně o těch pánvích potřebujete odpovídá se těžko. Již jsem vám poslal tuto odpověď:

Jihočeské pánve (větší třeboňská pánev a menší českobudějoviká pánev) vznikly díky poklesům území podél zlomů v druhohorách (během křídy) jako reakce na alpinské vrásnění. Takto vzniklé deprese byly zatopeny vodou, vznikla tak jezera (v urité době to bylo jediné velké spojené jezero), ve kterých se začal usazovat (sedimentovat) materiál splavený z okolí a tak vznikla sedimentární výplň těchto pánví, která je tvořena např. jílovci, pískovci, slepenci, prachovci atd. Tato sedimentace probíhala v průběhu svrchní křídy (ne však do úplného konce křídy). V průběhu třetihor se proces sedimentace (usazování) v těchto pánvích obnovuje a opět se vytváří sedimenty (většinou stejné druhy hornin jako se zde usadily v křídě. Jak v křídě tak i v třetihorách se jednalo o kontinentální jezera (sedimenty tedy nejsou mořského původu jako je to například v české křídové pánvi - tedy až na malou výjimku protože v třetihorách několikrát došlo na krátko ke spoejení pánví s mořem). Jak v křídových tak i v třetihorních sedimentech se zachovali zkaměněliny zejména rostlin, jejichž zbytky byly do jezer naplaveny, ale také v malé míře zkameněliny živočichů.

Podrobnější informace naleznete v publikaci Ivo Chlupáč a kolektiv: Geologická minulost ČR - viz odkaz připojený k odpovědi. Nebo pokud budete mít nějaký konkrétní dotaz k pánvím můžete se zeptatm znovu.

Napište tedy co z toho by vás o těch pánvích konkrétně zajímalo více a pokud budu vědět tak vám odpovím nebo se pokusím odpověď někde najít.

Datum: 2004-10-05 13:32:21
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign