GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 310 Vývoj Země

Dotaz: Vývoj Země

vývoj Země

Země spolu celou sluneční soustavou vznikla přibližně před 4,6 miliardami let (zjištěno podle staří nejstarších kamenných meteoritů tzv. chondritů). Země vznikala shlukování (akrecí) menších vesmírných těles. Z počátku byla celá rozžhavená. Díky rotaci Země došlo k rozrůznění (diferenciaci) na zemské jádro a zemský plášť a také se postupně chladnutím svrchní části Země vytvářela zemská kůra. Po vzniku zemské kůry pravděpodobně došlo i k nastartování deskové tektoniky, která funguje až do současnosti. Kdy přesně zemská kůra vznikla se neví, prozože v době, ze které se nám zachovali nejstarší horniny musela již zemská kůra existovat. Nejstarší nalezené horniny jsou staré 3,8 miliardy let (mělo se za to, že existují i starší horniny - kolem 4 miliard let, ale ukázalo se, že toto stáří bylo špatně interpretováno). Některá minerální zrna v horninách jsou však starší než těch 3,8 miliardy. Díky procesům deskové tektoniky dochází k pohybu litosferických desek, kontinenty se vzájemně sráží (to pak nastává tzv. vrásnění) a nebo se kontinenty trhají a vznikají nové oceány. Několikrát (2x - 3x) už byly všechny kontinenty spojeny v jeden megakontinent (naposledy na pomezí prvohor a druhohor to byla tzv. Pangea). K pochopení vývoje Země slouží tzv. paleogeografické mapy, které ukazují jak vypadalo rozmístění kontinentů na Zemi v geologické minulosti. Nicméně poznatky v tomto odvětví geologie nejsou ještě dostatečné a tak každá paleogeorafická mapa může vypadat trochu jinak (záleží na názoru autora). Zatím celkem dobré paleogeografické mapy naleznete na adrese, kterou připojuji jako odkaz k této odpovědi (ale berte je trochu s rezervou stejně jako další podobné mapy). Pokud se na té stránce nebudete orientovat nebo neumíte anglicky pak klikněte v levém sloupci na EARTH HISTORY a pak zase v levém slopci na konkrétní období a uvidíte mapu. K dispozici tam jsou mapy od starohor (Precambrian) až po předpoklad 300 milionů let v budoucnu (Future +250).
Odkaz: http://www.scotese.com/

Datum: 2004-10-15 08:21:18
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign