GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 338 geologické a petrografické poměry Mělnicka

Dotaz: geologické a petrografické poměry Mělnicka

Prosím o pomoc,potřebuji zjistit geologické a petrografické poměry, geomorfologické a orografické, klimatické a mikroklimatické, hydrologické, hydrologické a fytocenologické poměry? Na Mělnicku obec Liblice, popř.kde hledat informace

Na velice podobný dotaz jsem již odpovídal (týkal se Ústecka) viz odkaz http://www.gweb.cz/dotazy.asp?cmd=show1&id=326 - tu odpověď si určitě přečtěte a pak si přečtěte tohle co odpovídám vám. To samé totiž platí pro odpověď na váš dotaz až na menší rozdíly, které vám uvedu:


Mělnicko také leží v Českém masívu, který vznikl srážkou několika mikrokontinentů na počátku mladších prvohor, ale narozdíl od Ústecka leží v oblasti tepelsko-barrandienské (středočeské).

Stejně jako na Ústecku ani na Mělnicku nevystupuje na povrch fundament (základ) Českého masívu, ale kryjí ho mladší horniny (fundament najdeme jen v několika malých částech na jihu okresu Mělník, všude jinde je kryt mladšími horninami):

- permokarbon stejně jako na Ústecku. Do Ústecka zasahuje více pánví, ale na Mělnicko zasahuje jen mšensko-roudnická pánev.

- křídové usazeniny stejně jako na Ústecku.

- ty třetihory se však dost liší. V odpovědi na otázku ohledně Ústecka se zmiňuji o usazeninách (sedimentech) a vulkanitech (sopečných horninách) třetihorního stáří. Na Mělnicku se třetihorní usazené horniny nevyskytují a třetihorní vulkanity se vyskytují jen na několika místech (v mapě jsem napočítal 4 vulkanická tělesa v okrese).

- kvartér je na Mělnicku taky - zejména v těch říčních údolích.


Vaši práci můžete rozdělit stejně jako jsem navrhl pro to Ústecko jen tam nepište o třetihorních usazeninách a ty třetihorní vulkanity si rozmyslete - vyskytují se jen vzácně.

ZDROJE
stejné jako pro Ústecko, ale v té publikaci Geologická minulost ČR si místo kapitol věnovaných sasko-durynské oblasti přečtete kapitoly o středočeské oblasti (bohemiku), což je totéž jako tepelsko-barrandineská oblast jak jsem psal na začátku - prostě má ta oblast víc názvů. Kapitoly o středočeské oblasti si přečtěte zejména u prekambria a u variských horotvorných procesů (u kambria až devonu to číst nemusíte, protože ten tam neni). Pak se podívejte na kapitoly o karbonu, permu a křídě a pokud chctete řešit nějak i ty omezené výskyty vulkanitů tak si přečtěte kapitolu o rozptýlených výskytech vulkanitů v Čechách - strana 330.

Taky se můžete podívat na geol. mapu (viz. poslední odstavec odpovědi k Ústecku) nicméně Mělnicko je na mapě skoro celé zelené (křídové usazeniny české křídové pánve), na JZ okraji okresu jsou na mapě permokarbonské sedimenty, které jsou jinde právě překryty tou křídou a v několika malých oblastech v jižní části okresu vystupuje k povrchu fundament Českého masívu - starohorní horniny tepelsko-barrandinenské oblasti (=středočské oblasti =bohemika).

Tak to je asi vše jinak platí co samé jako v odpovědi ohledně Ústecka.

Nicméně váš dotaz se liší ještě v tom, že uvádíte konkrétní obec - Liblice a v Liblicích najdete jen křídové usazeniny české křídové pánve (ostatně jak již bylo řečeno ty pokrývají drtivou většinu území okresu Mělník - takže okolní obce jsou na tom stejně). Pozn: asi 4 nebo 5 km SSV od Liblic vidím na mapě nějaké vulkanické těleso (měl by tam být nějaký kopeček :))). Ty křídové usazeniny jsou v české křídové pánvi většinou tvořeny slepenci, pískovci, prachovci, jílovci nebo opukami takže nějaké takové horniny v Liblicích najdete. Pokud máte popsat jen ty Liblice popište tak by možná stačilo napsat o té křídě, ten karbon a ta tepelsko-barrandienská oblast jsou v zemi pod těmi křídovými sedimenty, ale to je na vás jak máte práci zadanou.
Odkaz: http://www.gweb.cz/dotazy/d-326/

Datum: 2004-10-31 14:45:34
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign