GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 346 vznik ropy

Dotaz: vznik ropy

Jak vzniká ropa

Ropa vzniká rozkladem planktonních organismů na dně nevětraných vodních ploch bez přístupu kyslíku.

Nejdříve vzniká organické bahno tzv. sapropel - organická příměs v sapropelu se nazývá jako kerogen a jeho obsah se pohybuje jen v několika procentech (ve vyjímečných případech maximálně 10 - 20%). Sapropel je výchozí látka pro vznik zemního plynu a ropy.

Dále při vyšším tlaku (způsobeno usazením a tlakem nadložních usazenin) se z kerogenu uvolňují bitumeny, které pak migrují horninami. Jako bitumeny
se označují přírodní uhlovodíky jako je ropa, zemní plyn asfalt atd a z nich se také ropa a zemní plyn postupně odděluje. Bitumeny tedy opouští svojí matečnou horninu, ve které vznikly a pohybují se směrem vzhůru a buď dosáhnou zemského povrchu a nebo se zarazí o nějakou nepropustnou vrstvu - tzv. ropnou past. V případě dosažení zemského povrchu se oddělí plynné složky, tekuté složky se postupně odpaří a zůstanou pevné vosky a asfalt. V případě, že se bitumenty zastaví v nějaké ropné pasti dají se z ní pomocí vrtů získat.

Datum: 2004-11-03 08:24:40
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign