GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 35 teplo a světlo

Dotaz: teplo a světlo

Jaký vliv má teplo a světlo na horniny a nerosty?

Teplo má samozřejmě veliký vliv na minerály (na horniny samozřejmě také, protože jsou z minerálů složeny). Teplo většinou vzrůstá s rostoucí hloubkou do Země a to se také výrazně projevuje i tlak, takže vliv teploty závisí i na tlaku. Každý minerál je stabilní jen za určitých podmínek (teplota, tlak atd.) a pokud se dostane do jiných podmínek může dojít například ke změně složení chemickými reakcemi nebo ke změně vnitřní struktury a v obouch případech ke vzniku nového minerálu.

Pokud se minerál dostane do jiných teplot než těch, ve kterých je stabilní buď se přemění na jiné minerály (např. chemickou reakcí s okolím nebo přeměnou vnitřní struktury) a nebo dojde k jeho roztavení (při vyšších teplotách - ty jsou však pro každý minerál různé). Co se týče hornin může při zvýšení teploty dojít jen ke změně minerálního složení - dojde k přeměně jen něktrých minerálů (při menším zahřátí) nebo k úplnému roztavení horniny (při intenzivnějším zahřátí). Naopak při snížení teploty (např. hornina vzniklá vykrystalizováním z magmatu za vyšších teplot se dostane na zemský povrch do pro člověka normálních teplot) opět minerály, které jsou stabilní za vysokých teplot, zvětrávají, ale tento proces je pomalejší než ten při zvýšení teploty.

Co se týče světla tak to má přímý vliv jen na některé minerály, ale mnohem větší vliv má nepřímo a to, že způsobuje teplotní změny v horninách a tím mechanický rozpad (zejména v sušších oblastech bez vegetace). Dále světlo (sluneční záření) je významným zdrojem energie pro exogenní procesy (vnější geologické procesy), které mají obrovský vliv (zvětrávání, transport atd.) na horniny na zemském povrchu.

Datum: 2004-03-08 19:37:57
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign