GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 368 Frýdek-Místek, Havířov

Dotaz: Frýdek-Místek, Havířov

Potrebovala bych zjistit geologicke podlozi okresu Frydek Mistek popr.Havirov.

Velká část okresu Frýdek-Místek patří do Západních Karpat a jeho podloží tvoří druhohorní a třetihorní sedimenty (usazeniny) - pískovce, břidlice atd, které byly vyvrásněny v průběhu třetihor během alpinského vrásnění. Kromě sedimentů se v okrese místy vyskytují i vulkanické hornin třetihorního stáří.

Co se týče okresu Havířov tak tam zasahují Západní Karpaty jen do jeho jihovýchodní poloviny a druhá polovina náleží Českému masivu. Pro "karpatskou" část okresu platí to samé jako pro okres Frýdek-Místek. Druhá (severozápadní část) je tvořena předeším karbonskými usazeninami (břidlice, prachovce, pískovce, sloje uhlí atd.). Podloží větší části okresu Havířov je skryto pod mladšími pokryvy (třetihorními a kvartérními) - stejně tak i severozápadní okraj okresu okresu Frýdek-Místek.

Datum: 2004-11-10 14:10:05
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign