GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 391 magma

Dotaz: magma

co to je magma

Jako magma se ozačuje horninová tavenina. Existuje více druhů magmat a každé magma má jiné složení a dokonce se jeho složení může v průběhu času měnit (kdyby měla všechna magmata stejné složení, byl by na zemi jen jeden druh magmatických hornin). Jako magma se sice ozačuje silikátová tavenina (roztavené silikáty s rozpuštěnou vodou a plyny), ale odmísením může vzniknout i magma karbonatitové nebo sulfidická tavenina.

Pokud chctete mít trošku ponětí jaké složení mohou mít magmata tak si vezměte složení různých druhů vyvřelých hornin a uvědomte si, že všechny vykrystalizovali z magmatu, které mělo přibližně takové složení jako má vzniklá hornina (např. gabra krystalizovali z bazického magmatu, které obsahuje méně Sio2 a více Fe, Mg a Ca a např žuly krystalizují z kyselého magmatu, které obsahuje více SiO2, Al, K a Na).

Pokud to velice zjednodušíme, můžeme říci, že magma v magmatu převládá Si02 (oxid křemičitý) a dále jsou v něm zastoupeny oxidy hliníku, vápníku, sodíku, draslíku, železa, hořčíku a dalších prvků. Kromě toho obsahuje vodní páru a rozpuštěné plyny.

Datum: 2004-11-16 12:10:12
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign