GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 4 oceánská kůra

Dotaz: oceánská kůra

zajímala by mě tolerance určení stáří oceánského dna a zda je potvrzena teorie pohybu kontinentů tím že je oceánská kůra starší u kontinentu a postupně ",mládne", směrem k oceánským hřbetům

Stáří oceánského dna (oceánské kůry) se měří na vzorcích odebraných ze dna radiometrickými metodami (na základě známé rychlosti rozpadu radioaktivních prvků). Nepřesnost těchto metod se většinou pohybuje jen kolem několika málo procent (a čím déle bude menší - upřesňuje rozpadová konstanta, která udává rychlost rozpadu, a jsou k dispozici stále přesnější metody pro zjistění složení vzorku). Poněkud větší nepřesnost však může způsobit je-li vzorek od svého vzniku ovlivněn (například zahřátím), což může způsobit, že vyjdou i nesmyslné hodnoty - to by však měli geologové rozpoznat. Každopádně i když jsou v měření stáří nepřesnosti, z celkového časového hlediska se jedná o nepřesnoti minimální (první procenta). To že je oceánská kůra u oceánského hřbetu nejmladší a u kontinentu nejstarší je způsobeno tím že nová kůra vzniká v oblasti středooceánského hřbetu a od něj je odtlačována. Teorii pohybu kontinetů lze tím nejen potvrdit, ale dokonce rozpínání oceánské kůry umožňuje samotný pohyb kontinentů. Kromě toho je možné teorii pohybu kontinentů (tzv. kontinentálního driftu) doložit například do sebe zapadajícím tvarem kontinetů, stopami po zalednění, paleonotologickými důkazy, paleoklimatickými důkazy atd.

Datum: 2004-01-06 17:26:20
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign