GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 52 magma a magmatismus

Dotaz: magma a magmatismus

Chtěla bych vědět složení magmatu a magmatická činnost

Odpověď na váš dotaz není zrovna nijak jednoduchá protože existuje více druhů magmat a každé magma má jiné složení a dokonce se jeho složení může v průběhu času měnit (kdyby měla všechna magmata stejné složení, byl by na zemi jen jeden druh magmatických hornin). Jako magma se sice ozačuje silikátová tavenina (roztavené silikáty s rozpuštěnou vodou a plyny), ale odmísením může vzniknout i magma karbonatitové nebo sulfidická tavenina.

Pokud chctete mít trošku ponětí jaké složení mohou mít magmata tak si vezměte složení různých druhů vyvřelých hornin a uvědomte si, že všechny vykrystalizovali z magmatu, které mělo přibližně takové složení jako má vzniklá hornina (např. gabra krystalizovali z bazického magmatu, které obsahuje méně Sio2 a více Fe, Mg a Ca a např žuly krystalizují z kyselého magmatu, které obsahuje více SiO2, Al, K a Na).

Pokud to velice zjednodušíme, můžeme říci, že magma v magmatu převládá Si02 (oxid křemičitý) a dále jsou v něm zastoupeny oxidy hliníku, vápníku, sodíku, draslíku, železa, hořčíku a dalších prvků. Kromě toho obsahuje vodní páru a rozpuštěné plyny.


Jako magmatická činnost (magmatismus) se označuje souhrn všech procesů, které souvisejí se vznikem magmatu, jeho výstupem zemskou kůrou a jeho tuhnutím v zemské kůře nebo proniknutím na zemský povrch. Tak vznikají v zemské kůře různé typy magmatických těles a na zemském povrchu se projevuje vulkanická činnost.
Odkaz: http://mineraly.wz.cz/magma.html

Datum: 2004-03-23 11:15:07
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign