GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 565 diferenciace magmatu

Dotaz: diferenciace magmatu

diferenciacemagmatu - 4 základní procesy, dik

Diferenciace magmatu je soubor pochodů díky kterým může jedno homogenn magma rozdělit na více oddělených složek různého složení a z každé takové složky tak mohou vzniknout různé horniny (různého chemického a mineralogického složení).

K diferencicaci může dojít:
- likvací (při ní z jedné taveniny vzikají dvě navzájem nemísitelné taveniny)

- plynným transportem (v odmísené plynné fázi k odnosu rozpušteného materiálu pronikajícími plyny)

- termální difuzí (prouděním)

- krystalizační diferenciací (různé látky krystalizují z magmatu v různém pořadí a například krystaly, které vzniknou dříve klesají díky gravitaci dolů, kde se hromadí a místo kde se původně nacházeli je o ně ochuzeno)
Odkaz: http://mineraly.wz.cz/magma.html#dif

Datum: 2005-01-23 19:16:34
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign