GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 587 litosferické desky, kontinenty a pásemná pohoří

Dotaz: litosferické desky, kontinenty a pásemná pohoří

Jak vzniká pásemné pohoří???Příčina pohybu lit. desek???Místa střetů ldvou lit.desek???Teorie vzniku kontinentů???

Pásemná pohoří vznikají během vrásnění (orogeneze), které nastává pří srážce (kolizi) dvou litosferických desek.


Pohyb litosferických desek je vyvolán pohybem hmot v zemském plášti.


Místa střetů litosferických desek označujeme jako konvergentní rozhraní. Pokud se k sobě přibližují dvě desky pak dochází k podsouvání jedné pod druhou (deska s oceánskou zemskou kůrou pod desku s oceánskou zemskou kůrou nebo deska s oceánskou zemskou kůrou pod desku s kontinentální zemskou kůrou) a nebo se srazí a spojí v jediný celek (dvě desky s kontinentální zemskou kůrou).


Prapůvod základů kontinetů lze hledat v hluboké minulosti (prahory - archaikum), kdy došlo k oddělení bazaltické (čedičové) a granitické (žulové) části zemské kůry. Lehčí granitická složka se stala základem budoucích kontinentálních štítů. K oddělení granitické (žulové) části došlo pravděpodobně zpětným prohříváním zemské kůry, která se natavovala a oddělovali se granitické bloky (prohřívání bylo intenzivnější v místech zvýšeného tepelného toku v zemském plášti). Základem dnešních kontinetů jsou velmi staré štíty, ke kterým se postupně připojovali okrajové části. Kontinenty se cyklicky spojují ve velké celky až se spojí v jediný velký kontinent a zase se oddělují.

Datum: 2005-01-26 09:33:44
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign