GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 59 endogenní dynamika

Dotaz: endogenní dynamika

potřeboval bych vědět co je to endogenní dynamika: diastrofismus (epeirogenese, metamorfismus, geotektonika, kontinentální drift)

Endogenní dynamika je souhrn procesů vázaných na vnitřní geologické síly Země jako je například magmatismus, vulkanismus, metamorfní procesy, tektoniká, procesy vrásnění, zemětřesení atd. Důsledkem endogenních procesů je zpestření reliéfu zemského povrchu (naopak od exogenních procesů, které jsou způsobeny vnějšími silami a které zemský povrch zhlazují a snižují).

Jako diastrofismus se označují veškeré deformace zemské kůry velkého rozsahu vyvolané jak orogenetickými (vrásnění) tak epeirogenetickými pochody.

Jako epeirogeneze se označuje pomalé stoupání nebo klesání kontinentálních oblastí. Kromě svislých pohybů se může jednat i o naklánění (kolébavé pohyby). Tyto pohyby mohou způsobit že se na určitou dobu nějaká část kontinentu zaplaví mělkým mořem (při poklesu oblasti), které po čase opět ustoupí (při zvihu oblasti).

Metamorfizmus nebo-li metamorfní procesy je přeměna hornin v zemské kůře za působení tlaků, teplot a chemicky aktivních kapalin za vzniku metamorfovaných (přeměněných) hornin jako je např. fylit, svor, rula, mramor atd.

Geotektonika je odvětví tektoniky (to je nauka, která studuje stavbu zemské kůry v regionálním i místním měřítku a která se snaží o objasnění deformací zemské kůry), které řeší širokou problematiku stavby, pohybů a vývoje litosféry ve větším měřítku (zabývá se obroskými celky).

Jako kontinentální drift se označuje pohyb kontinentů.

Datum: 2004-03-31 18:09:04
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign