GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 72 geofyzikální pole

Dotaz: geofyzikální pole

co je to geofyzikální pole (gravitační, tepelné, magnetické)

Geofyzikální pole je úplně normální fyzikální pole až na to, že je vyvoláno Zemí. Podstatu těchto polí hledejte spíše v nějakých informačních zdrojích o fyzice. Já se zde pokusím napsat to co se týká Země (pokud vás zajímá něco konkrétnějšího ohledně těchto polí a týká se to geologie zeptejte se znovu a konkétněji).

Gravitační pole vyvolává každé těleso (gravitace závisí na hmotnosti a vzdálenosti tělěs - Země má velikou hmotnost a tedy i silné gravitační pole). Gravitace není na každém místě na Zemi stejná - existují různé anomálie, které závisí na rozložení hornin o různé hustotě v zemské kůře.

Magnetické pole Země (geomagnetické pole) je vyvoláno tekutým vnějším jádrem - v něm proudí nabité částice a elektrické proudy generují zemské magnetické pole. Částečně má na geomagnatické pole vliv i Slunce (vysílá k zemi proud nabitých částic, který zemské magnatické pole ovlivňuje). Polarita magnatického pole se v určitých časových úsecích mění (po 20 000 až 5 milionech letech). Také není stálá poloha magnatických pólů ani intenzita magnetického pole.

Co se týče tepla jeho zdrojem je počáteční teplo (z doby, kdy Země vznikala) a teplo vzniklé rozpadem radioaktivních prvků. Teplo se v zemském tělese šíří třemi možnými způsoby: vedením pevnými horninami, prouděním v kapalinách a plynech a zářením. Na teplotu na povrchu Země má vliv jak vnitřní teplo pocházející ze Země tak i vnější zdroj tepelné energie - Slunce. Stejně jako není na každém místě na Zemi stejná gravitace a konstantní intenzita magnetického tak není stejná ani teplota na Zemském povrchu - mění se v periodách 1 dne a jednoho roku (příčiny jsou všeobecně známé), ale několikrát v historii Země se objevili i náhlé změny v podobě zalednění, na kterých se podílelo více faktorů jako například konfigurace kontinentů a variace obježné dráhy Země kolem Slunce.

Datum: 2004-04-11 23:24:26
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign