GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 726

Dotaz:

Nejsem, geolog, proto bych se vás, odborníků, rád zeptal na několik českých ekvivalentů k anglickým termínům - latite, buttress (v architektuře opora, opěra), warp, mudwash, face, gravel outwash, glacier-flour, outcropping (výchoz?). Děkuji

latite = latit (jiný název pro trachyandezit, což je vyvřelá výlevná hornina svým složením je to něco mezi trachytem a andezitem)

buttress = 1. skalní ostroh, ostruha, 2. pilíř, opěra, podpírati

warp = 1. soliflukcí přemístěná kamenitá a balvanitá suť, varp, 2. vyklenutí nebo prohnutí kůry zemské regionálního měřítka
(soliflukce = pomalý pohyb půdního a zvětralinového materiálu po svahu dolů v příledovcovém klimatu)

mudwash - to jsem nenašl

face = 1. tvář, líc, 2. povrch, plocha (krystalu), 3. porub, porubní stěna, řez odklizu, lomová stěna

gravel outwash = štěrkový výplach, splach, přešplouch

glacier-flour = ledovcová mouka, jemná horninová drť vznikající broušením skalního podloží kamenitým materiálem přenášeným ledovcem

outcropping = výchozSamozřejmě konkrétní význam vždy záleží na kontexktu.

K překladu používám věřejně přístupný on-line Anglicko-český a česko-anglický geologický slovník, který je dostupný na strácnkách České geologické služby: http://nts2.cgu.cz/app/gslov/gslov.pl
Odkaz: http://nts2.cgu.cz/app/gslov/gslov.pl

Datum: 2005-02-25 21:07:37
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign