GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Dotazy z geologie > Dotaz č. 95 České středohoří

Dotaz: České středohoří

Geologická stavba Českého středohoří

České středohoří je budováno vulkanickými horninami třetihorního stáří (bazanity, trachybazalty, trachyty, bazalty, znělce, tufy atd.). Tyto vulkanity vznikly na tzv. oherském riftu. (Rift se dá definovat jako rozsáhlý prolom v zemské kůře s projevy vulkanismu. Rifty jsou například středooceánské hřbety, ze kterých se rozpíná oceánské dno. Oherský rift nebyl v ocánu, ale na kontinetu takže ho můžeme vzdáleně přirovnat například k východoafrickému riftu, který pomalu odděluje východní část Afriky.) V podloží vulkanických hornin Českého středohoří jsou třetihorní sedimenty podkrušnohorských pánví či křídové sedimenty epikontinentálního moře, které se na části našeho území nacházelo. Pod křídové sedimenty mohou místy zasahovat sedimenty kontinetnálních pánví z permokarbonu a ještě hlouběji jsou paleozoické a proterozoické horniny, které byly konsolidovány variským vrásněním (na pomezí starších a mladších prvohor).

Pokud se chcete dozvědět více informací o geologické stavbě a vývoji můžete nahlédnout do publikace Geologická minulost České Republiky ( http://www.gweb.cz/clanky.asp?cmd=show&id=10 ).

Datum: 2004-04-26 12:34:58
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign