GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Vědomostní testy > Geologie 1 B

Vědomostní test z geologie: Geologie 1 B

Geologické znalosti na úrovni základní školy

Obtížnost: Nízká
Autor: Pavel Bokr


1: Nejvyšší hustotu má
zemská kůra
zemský plášť
zemské jádro


2: V jaké zemské kůře se vyskytují žulové horniny?
v kontinentální
v oceánské
v kontinentální i v oceánské
žulové horniny se vyskytují jen v zemském plášti


3: Jedna z krystalových soustav se označuje:
dvojčetná
jednočetná
pětičetná
čtverečná


4: Který z minerálů má nejnižší tvrdost?
apatit
fluorit
topaz
živec


5: Kovový lesk pozorujeme na
galenitu
fluoritu
kalcitu
křemeni


6: Mezi hlubinné vyvřelé horniny nepatří
žula
gabro
granit
čedič


7: Žula se skládá z
křemene, živců a tmavých zrnek pyroxenů
křemene, živců a slíd
křemene, živců a světlých zrnek pyroxenů
křemene, živců, amfibolů a pyroxenů


8: Vyberte správné tvzení
hlubinné vyvřelé horniny jsou tmavší než horniny výlevné
přeměněné horniny neobsahují křemen
hlubinné vyvřelé horniny mají zpravidla větší krystaly než horniny výlevné
přeměněné horniny neobsahují slídu


9: Černý vryp mají
jen minerály černé barvy
minerály různých barev (na barvě minerálu nezáleží)
jen minerály, které obsahují uhlík
jen minerály, které obsahují olovo


10: Mezi vnitřní geologické děje nepatří
sopečná činnost
vrásnění (horotvorné procesy)
zemětřesení
eroze


11: Mezi usazené horniny nepatří
křemen
vápenec
slepenec
pískovec


12: Gabro je převážně tvořeno
draselným živcem, biotitem a křemenem
draselným živcem, pyroxeny a křemenem
sodnovápenatými živci, pyroxeny a amfiboly
draselným živcem, křemenem a amfiboly


13: Kde je možné najít nejstarší vzorky hornin?
v kontinetální zemské kůře
v oceánské zemské kůře


14: Který z minerálů obsahuje měď
sfalerit
Měděnec
galenit
chalkopyrit


15: Při vrásnění (horotvorných procesech) mohou vznikat
vrásy, zlomy i příkrovy
jen vrásy
jen zlomy
jen příkorvy


16: Přeměnou vápence vznikne
svor
mramor
rula
při nižším tlaku mramor při vyšším tlaku svor


17: V jakých horninách najdeme nejvíce zkamenělin
ve vyvřelých
v přeměněných
v usazených
v usazených a výlevných


18: Jak se nazýval obrovský kontinent, jehož rozpadem vznikly dnešní kontinenty?
Baltika
Perunika
Laurusie
Pangea


19: Moréna vzniká činností
ledovce
větru
přílivu a odlivu
moře


20: Trilobity nalezneme
v prvohorních usazeninách
v druhohorních usazeninách
v druhohorních usazeninách a velmi slabě přeměněných horninách
v třetihorních usazeninách
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign