GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Vědomostní testy > Minerály

Vědomostní test z geologie: Minerály

Test je zaměřen na znalosti minerálů na úrovni základní školy

Obtížnost: nízká
Autor: Pavel Bokr


1: Co jsou to minerály?
Neústrojné různorodé přírodniny tvořící horniny v zemské kůře
Zkamenělé zbytky organismů z minulých geologických dob uchovaných ve vrstvách usazenin
Neústrojné stejnorodé přírodniny, jejichž složení lze vyjádřit chemickým vzorcem


2: Co jsou to amorfní minerály?
Minerály, které nevytváří krystaly
Minerály, které vytváří krystaly ve více krystalových soustavách
Minerály, které vytváří krystaly jen v plošné soustavě


3: Jaký minerál je na čtvrtém místě v Mohsově stupnici tvrdosti?
Fluorit
Apatit
Křemen
Kalcit


4: Co je to vryp minerálu?
Barva minerálu v místě rýpání minerálem o větší tvrdosti
Barva prášku, který vznikne rozpuštěním minerálu v rozpouštědle
Barva prášku, kterou nerost zanechá při tření o neglazurovaný porcelán


5: Mezi základní skupiny minerálů nepatří
Bromidy
Sulfidy
Sírany
Ryzí prvky


6: Jak vznikají jílové minerály?
Drcením křemenných žil při zemětření, případně sopečené činnosti
Rozkladem - zvětráváním například živců a tmavých nerostů
Vypařením z vody v mělkých nádržích v teplých a suchých oblastech


7: Jaký minerál je hlavním zdrojem olova?
Sfalerit
Galenit
Pyrit
Chalkopyrit


8: Jaký minerál je významným zdrojem uranu?
Siderit
Sfalerit
Fluorit
Smolinec


9: Minerály jako galenit, sfalerit, chalkopyrit a pyrit se nevyskytují v
Praze
Příbrami
Kutné Hoře
Stříbře


10: Jaký je chemický vzorec sideritu?
Fe3O4
ZnS
CuFeS2
FeCO3
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign