GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Paleontologie > Konulárie

Konulárie

Ač jsou konulárie velice zajímaví bezobratlí živočichové, je jim věnováno velmi málo pozornosti. Mnozí sběratelé je nacházejí aniž by tušili o co se vlastně jedná. Mnohé konulárie jsou velmi malé a v hornině nepříliš výrazné.

Ač jsou konulárie velice zajímaví bezobratlí živočichové, je jim věnováno velmi málo pozornosti. Mnozí sběratelé je nacházejí aniž by tušili o co se vlastně jedná. Mnohé konulárie jsou velmi malé a v hornině nepříliš výrazné. Možná právě proto nejsou tak oblíbené jako trilobiti, kteří jsou tvarově velmi rozmanití.

Rekonstrukci konulárie v životní pozici si můžeme prohlédnout na obr.1. Základní části schránky tvoří ústa (tzv. aperturální část) umístěná na horním vrcholu. Ústa byla uzavíratelná tzv. ústními laloky které se většinou v hornině nedochovají. Vlastní tělo konulárií bylo tvořeno čtyřmi stěnami které byly na sebe navzájem kolmé. Profil těmito stěnami je základním rozpoznávacím znakem konulárií. (základní profily na obr 2.) Na většině stěn lze rozeznat středovou stěnovou linii které je patrná od ústní části až ke vrcholu. Některé druhy mohou na sobě nést ještě vedlejší stěnové linie umístěné podél hlavní stěnové linie. Téměř všechny druhy konulárií mají na rozích kde se stýkají stěny hranovou rýhu které je různě patrná. Stěny byly různě vyzdobeny a tato výzdoba je velmi důležitým rozpoznávacím znakem při klasifikaci. Výzdoba měla nejčastěji podobu různých žeber které na sobě nesly ještě další detailnější skulpturu ve tvarů různých hrbolků. Spodní část schránky zakončuje vrchol (apikální část schránky) který byl přitmelen k podkladu fixačním terčíkem. Dalším důležitým faktorem je vrcholový úhel, což je úhel který svírají dvě protější stěny, měřeno v apikální vrcholu. Někteří autoři se zmiňují i o tzv. vrcholové přepážce. Její účel není zatím příliš jasný. Domníváme se, že je to záslepka schránky která se vytvořila poté, co se konulárie odlomila od podkladu a její apikální vrchol se odlomením poškodil.


Obr 2.

Základní zachování konulárií může proběhnout dvěma způsoby. Po smrti jedince se jeho schránka rozpadne na jednotlivé stěny a my pak jednotlivě nacházíme v hornině (obr. 3.). Druhá možnost vyžaduje velmi rychlé překrytí schránky sedimentem, tak aby se jednotlivé stěny nerozdělili a zůstali v původním stavu. Takové schránky pak nacházíme jako kompletní jádra se zachovaným tvarem (obr 4.).


Obr 3.

Obr 4.


Doporučená literatura:

Vybrané druhy konulárií spod. a střed. ordoviku Barrandienu (dip. práce Zdeňka Brabcová - 2000)

Autor: Petr Mráz
Datum: 2004-01-31 15:44:27

Související články

Konulárie II

V následujícím článku si povíme něco více o konuláriích.

Přečíst článek
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign